„Hýbe sa celá Žilina – Florbal Ti zvýši tep“

číslo žiadosti o grantovú dotáciu: S28
Účastníci projektu: 12 tímov, 155 zapojených hráčov
Trvanie projektu: mesiace apríl, máj, jún 2015
Rozsah projektu: 29 súťažných zápasov
Priebeh projektu: po niekoľko týždňovej príprave, propagácii podujatia a následnej
registrácii, boli zúčastnené tímy rozdelené do 3 skupín, základná časť pozostávala z
odohrania zápasov v rámci skupiny každý s každým, po skončení sa urobila celková tabuľka a
nasledovala nadstavbová časť, do ktorej postúpilo všetkých 12 tímov. Tie boli rozdelené do
postupového „pavúka“, ktorý pozostával z 8-finále, štvrťfinále, semifinále, zápasu o 3. miesto
a finálového zápasu.
Hodnotenie projektu: projekt naplnil očakávania, nakoľko si florbal vyskúšali aj noví
nadšenci. Zápasy priniesli veľmi zaujímavú konfrontáciu mlaď vs. skúsenejší hráč. Popularita
florbalu výrazne narastá a jeho stúpajúcu tendenciu potvrdilo aj realizované podujatie. O
jeho priebehu bola verejnosť pravidelne informovaná či už prostredníctvom výsledkovej web
stránky alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Reportáže z priebehu sa objavovali aj v
lokálnych televíziách.
Foto a video archív:  http://galeria.sportvin.sk/?sport=3&sutaz=4&liga=46

daa96d96_c19465e6b2_o

daa96d96_4ef36b12a3_o daa96d96_09ae3eaeb8_o daa96d96_403f33faa5_o daa96d96_abc88135af_o  daa96d96_d1995c4568_v