„Hýbe sa celá Žilina – Futsal Ti zvýši tep“

Číslo žiadosti o grantovú dotáciu: S29
Účastníci projektu: 38 tímov, 426 zapojených hráčov
Trvanie projektu: mesiace apríl, máj, jún 2015
Rozsah projektu: 134 súťažných zápasov
Priebeh projektu: po niekoľko týždňovej príprave, propagácii podujatia a následnej
registrácii, boli zúčastnené tímy rozdelené do 6 skupín, pričom 4 skupiny boli zložené zo 6
tímov, 2 skupiny zo 7 tímov, základná časť pozostávala z odohrania zápasov v rámci skupiny
každý s každým, po jej skončení nasledovala nadstavbová časť, do ktorej postúpilo prvých
32 tímov. Tie boli rozdelené do postupového „pavúka“, ktorý pozostával zo 16-finále, 8-
finále, štvrťfinále, semifinále, zápasu o 3. miesto a finálového zápasu.
Hodnotenie projektu: očakávania boli maximálne naplnené vo všetkých smeroch.
Zúčastnilo sa viac tímov a aj viac účastníkov, nad očakávania, ktoré boli uvedené v projekte.
Podarilo sa zapojiť viacero nových hráčov, pri ktorých je predpoklad naštartovania záujmu o
pravidelné športovanie. O priebehu projektu bola verejnosť pravidelne informovaná či už
prostredníctvom výsledkovej web stránky, alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Reportáže
z priebehu sa objavovali aj v lokálnych televíziách.
Foto a video archív: http://galeria.sportvin.sk/?sport=2&sutaz=5&liga=43

6d9cb7de_c167ad33e3_o 20150625_145600 20150628_133223 20150628_191122 20150628_202729 20150628_202902 20150706_220416