Flórbal už od mala

Financie poskytnuté mestom Žilina boli použité na nákup flórbalových mantinelov v súlade s rozpočtovými pravidlami grantov mesta Žilina. Pre čo najhospodárnejšie použitie

Zobraziť