Medzinárodná súťaž v tanečnom športe Žilina Dance Cup 2018

Tretí ročník súťaže v tanečnom športe ŽILINA DANCE CUP, ktorý sa konal v Športovej hale na Rosinskej ceste 03.06.2018, prebehol opäť na veľmi vysokej úrovni. Skonštatovali to i zástupcovia Slovenského zväzu tanečného športu (SZTŠ) na čele s viceprezidentom SZTŠ Ing. Petrom Ivaničom (prijal pozvanie tiež ako rozhodca), rovnako ako aj účastníci súťaže a ich rodinní príslušníci, ktorí ich prišli na súťaž podporiť. V 18-tich kategóriách sa predstavilo viac než 230 tanečných párov, čím sa súťaž Žilina Dance Cup 2018 zaradila medzi najväčšie bodovacie súťaže SZTŠ organizované na Slovensku v posledných rokoch. Kvalita tanečných párov bola nad očakávanie vysoká, na čom sa zhodli rozhodcovia súťaže aj organizátori.

Počas celého dňa od 10:00 do 22:00 prebiehali v športovej hale súťaže vekových kategórií deti I, deti II, juniori I, juniori II a dospelí, všetkých výkonnostných tried. Vrcholom súťažného dňa bola večerná časť, kde súťažili páry najvyšších výkonnostných tried B, A a S. Špecifikom tohto ročníka bolo zorganizovanie pohárových súťaží pre tri najvyššie výkonnostné triedy, keďže doposiaľ sa v Žiline v minulých ročníkoch stretli iba páry od najnižších výkonnostných tried po triedu B. Aj vďaka tomuto typu súťaže a širokému vekovému a výkonnostnému spektru si Žilina Dance Cup získava na popularite a dôležitosti vrámci slovenských súťaží, a tak buduje dobré meno mesta Žilina v tanečnom športe.

Veľká vďaka organizátorov patrí aj 40 dobrovoľníkom, ktorí sa na projekte podieľali. Dobrovoľníci svojou činnosťou prispeli ako k prípravám súťažných priestorov, tak i k plynulému priebehu súťažného dňa zabezpečením viacerých organizačných a podporných činností, ako aj k prácam realizovaným besprostredne po ukončení súťaže. Išlo o naozaj veľké množstvo činností, ktoré by bez ich pomoci nebolo možné v danom časovom horizonte a danej kvalite uskutočniť.

Súťaž prebehla podľa plánu a predstáv. Organizátori si vážia podporu mesta Žilina a ďalších sponzorov a podporovateľov súťaže. Hlavne vďaka ním bolo umožnené tanečníkom z celého Slovenska i zahraničia realizovať sa na súťažnej úrovni a taktiež divákom sprostredkovať jedinečný športový zážitok.

Fotky z podujatia:

https://www.facebook.com/pg/tsktopdancezilina/photos/?tab=album&album_id=2171019599787456