Žilinský Večerný beh

Podujatie sa uskutočnilo 27.júla 2018 na Vodnom diele Žilina. Na detských tratiach súťažilo 90 detí a hlavného večerného behu sa zúčastnilo 250 bežcov. Mesto Žilina ako partner podujatia bol propagovaný  pri mediálnej propagácií podujatia (lokálne média, bilboard, športové obchody, weby).

Finančné prostriedky z grantového systému Mesta Žilina boli využité na zabezpečenie časomiery, nákup cien, medailí pre všetky kategórie. Súčasne prebiehal na akcií aj kultúrny program.

Na podujatí boli zaznamenané len drobné zranenia o ošetrenia. Výsledky podujatia sú zverejnené na bežeckých portáloch www.beh.sk, www.janrun.sk a iných weboch.