Finále slovenského pohára

Číslo zmluvy 573/2023
Názov projektu Finále slovenského pohára
Dátum konania projektu od 1.1.2023
Dátum konania projektu do 31.10.2023
Predkladateľ Q.point, s.r.o.

Cieľom projektu bolo:
Netradičným spôsobom pozdvihnúť všeobecné športové vyžitie Žilinčanov. Stretnutie občanov, amatérskych športovcov na netradičnej súťaži s profesionálnymi športovcami z rôznych športových odvetví. Zlepšiť participáciu Žilinčanov na športových podujatiach, priblížiť zdravý životný štýl verejnosti. Zviditeľniť mesto na medzinárodnej úrovni v modernej forme športovania. Odstrániť hypokinézu zo životného štýlu obyvateľov. Rozvoj medzinárodného diela Svetová asociácia towerrunning. Zvýšiť povedomie o tomto športe, ktorý vo svete už je masový a Slovensko sa
stáva jedným z pilierom tohoto svetového športu. Tento rok chceme usporiadať finále slovenského pohára behu do schodov.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Po absolvovaní mnohých rozhovorov so športovcami, bežcami a hlavne so Žilinčanmi sme dospeli k presvedčeniu, že súťaž podobného charakteru bola pre Žilinu správna voľba. Sme presvedčení, že „Beh do schodov“ je presne takým športovo-spoločenským podujatím, ktoré v našom meste chýbalo a
prispieva k rozvoju zdravého životného štýlu a pozitívnej prezentácii Žiliny na Slovensku aj v zahraničí. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu podujatia, občerstvenie pre športovcov, medaile a technické zabezpečenie. Informácie o podujatí prebiehali formou Outdoor reklamy na plagátoch, letákoch a boardových plochách v rámci Žiliny, banery v rámci podujatia Žilinský polmaratón a Online promotion cez Instagram, Facebook a bežecké portály. Finále slovenského pohára v behu do schodov bude vždy a po všetkých stránkach zabezpečený s čo najväčšou profesionalitou. S maximálnym úsilím budeme na vysokej úrovni prezentovať mesto Žilina, Žilinský kraj a zdravý životný štýl. Veríme, že sa Vám podujatie páči, splnili sme očakávania a budeme môcť nadviazať na spoluprácu aj o rok.

Mediálne výstupy 

letaky – 08 – 10 – v rámci Žiliny
plagaty – 08 – 10 – v rámci Žiliny
boardove plochy – 08 – 10 – v rámci Žiliny
moderator – 10 – na podujatí
banery – 09 – v rámci podujatia polmaraton
banery – 10 – v rámci podujatia
Instagram – 08 – 10 – Online promotion
Facebook – 08 – 10 – Online promotion
Bežecké portály – 08 – 10 – Online promotion

Galéria