Žilinský Kumšt VI

Číslo zmluvy 571/2023
Názov projektu Žilinský Kumšt VI
Dátum konania projektu od 11.3.2023
Dátum konania projektu do 11.3.2023
Predkladateľ Cech Terra de Selinan

Cieľom projektu bolo:
– Usporiadať turnaj.
– Zviditeľniť a spopularizovať šerm ako šport,
– Zviditeľniť mesto Žilina a organizáciu Cech Terra de Selinan.
– Upútať a pritiahnuť ľudí ku športu, zväčšiť našu členskú základňu (ideálne k šermu)
– Zlepšenie pohybových zručností mládeže.
– Ponúknuť alternatívu klasickým mainstreamovým športom
– Medializácia cez partnerov (Vlastné video a foto z Kumštu VI)

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Turnaj prebehol nad očakávania s účasťou cca 100ky šermiarov z 8tich krajín (SR, CZ, HU, PL, DE, RU, FR, HR), ktorí mohli súťažiť v 3och kategóriách: Dlhý meč-Muži, Dlhý meč-Ženy, Meča štítok a celkovo sme odohrali 360 zápasov. Štandard, ktorý si Žilinský Kumšt drží, patrí medzi (minimálne) európsku elitu. Môžeme vyjadriť pomerne veľkú spokojnosť s vlastným softwarom, ktorý sme vyvíjali pre podobné turnaje aj jeho adaptáciu v CZ. Zdroje sa pochopiteľne míňali na položky uvedené v rozpočte. Najväčšími výdavkami bývajú odmeny rozhodcom (financované zvlášť), hala, technické zabezpečenie, ceny pre víťazov atď.

Mediálne výstupy

Youtube – CTdS – 09/2023 – https://www.youtube.com/watch?v=EwFxm2SrOBY

Galéria