Usporiadanie M-SR v basketbale dievčat roč.2010

Číslo zmluvy 574 / 2023
Názov projektu Usporiadanie M-SR v basketbale dievčat roč.2010
Dátum konania projektu od 1.6.2023
Dátum konania projektu do 4.6.2023
Predkladateľ BASKETBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE ŽILINA – ZÁVODIE

Cieľom projektu bolo:
Popularizácia basketbalu v Žiline a okolí, zviditelnenie mesta v basketbalovom svete a v neposlednom rade propagácia mesta Žilina.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Účastníci z celého Slovenska odchádzali veľmi spokojní s úrovňou organizácie M-SR. Po športovej stránke sme boli spokojní, pretože sme v 6-člennom finále M-SR obsadili 5.miesto, čo v podstate odráža našu momentálnu výkonnosť. Pred nami skončili len veľké kluby s extraligovými družstvami žien. M-SR slávnostne otvoril podpredseda ŽSK Ing.Peter Weber a záverečného odovzdávania medailí a cien sa zúčastnil osobne primátor mesta p.Ing.Peter Fiabáne. Finančné prostriedky boli využité na prenájom telocvične, odmeny, stravu a ubytovanie pre rozhodcov a reklamné predmety pre účastníkov turnaja. Finančné prostriedky poskytnuté formou grantovej dotácie mestom Žilina predstavovali max. 34% nákladov spojených s realizáciou projektu.

Mediálne výstupy 

internet – 2.-4.6.2023 – online prenos zápasov
týždenník My – jún 2023 – článok s výsledkami zápasov
týždenník Žilinský večerník – jún 2023 – článok s výsledkami zápasov
web : slovakbasket.sk – jún 2023 – výsledky zápasov
web : bkmzilina.sk – trvalo – komentár + výsledky

Galéria