Čo netušila Artenis-galaprogram k 50. výročiu Tanečného divadla DIANA

Číslo zmluvy: 35/2019 -OKŠCRMR
Názov projektu: Čo netušila Artenis-galaprogram k 50. výročiu Tanečného divadla DIANA
Dátum konania projektu: 24.11.2019
Predkladateľ: OZ Láska k tancu

Cieľom projektu bolo: Predstaviť tanec ako zmysluplnú činnosť, formu efektívneho trávenia voľného času detí a mládeže. Pripraviť galaprogram z príležitosti 50. výročia súboru. Prezentovať históriu tanca, choreografií, súboru. Prezentovať choreografie Hany Bieleschovej a jej nasledovníčok.
Oceniť dlhoročnú prácu dobrovoľníkov pracujúcich v súbore. Podnietiť mládež k dobrovoľníckej práci. Motivovať k efektívnemu tráveniu voľného času. Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Na slávnostnom galaprograme k 50 výročiu založenia súboru s nám podarilo predstaviť vo video projekcii v skratke históriu súboru od založenia po dnešok, formou archívnych video záberov a fotografií. Zároveň sme zatancovali choreografie z rôznych období existencie súboru a pridali aj nové choreografie ktoré sme predviedli prvýkrát na verejnosti.
Život v súbore sme poodhalili vo filme, ktorý sme samé natočili počas letného pracovného sústredenia. Scénar, kameru a réžiu zastrešila naša bývalá členka. Veľmi nás potešilo, že galaprogramu sa zúčastnili aj zakladajúce členky, bývalé členky súboru a ich rodinný príslušníci a priatelia. Zakladateľka súboru, ktorá pridala na záver zopár slov. Atmosféra v takmer naplnenom publiku bola vynikajúca, čo motivovalo dievčatá k výborným výkonom na javisku. V závere sme vyzdvihli pomoc všetkých dobrovoľníkov a verejne im za za ich usilovnú prácu poďakovali a pridali sme aj kytičku s drobnými darčekmi.
S prípravami na galaprogram opäť pomáhali dobrovoľníci, bez ktorých práce by sa táto krásna akcia nemohla uskutočniť. V predsálí Veľkej scény sme pre záujemcov pripravili malú výstavu fotografií a článkov z celej existenciu súboru. Po programe sa informovali niekoľký rodičia a dievčatá o možnosti tancovať v našom súbore.

Mediálne výstupy:
oficiálna stránka mesta Žilina(www.zilina.sk) – 19.11.2019 – článok
Žilinský večerník – 22.11.2019 –  článok
stránka súboru (www.dianazilina.webnode.sk) – október 2019 – plagát a pozvánka
FB stránka súboru Tanečné divadlo Diana – október 2019 – plagát a pozvánka