Adventno-Mikulášske stretnutie

Číslo zmluvy: 1/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Adventno-Mikulášske stretnutie
Dátum konania projektu: 12.12.2019
Predkladateľ: Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo pripomenutie si vianočných a predvianočných tradícií. Pokračovať v medzigeneračnej spolupráci. Tiež spríjemniť predvianočný čas prípravou príjemného stretnutia s kultúrnym programom.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Vo štvrtok 12.12.2019 sa stretlo 461 členov ZO JDS Žilina, 12 hostí a v kultúrnom programe 25 účinkujúcich žiakov základných a stredných škôl vo veľkej zasadačke Mestského úradu Žilina. Vianočnou dekoráciou vyzdobená miestnosť dávala tušiť, že sa tu bude konať očakávaná akcia, Adventno-Mikulášske stretnutie. Predsedníčka ZO po privítaní vzácnych hostí a členov ZO vo svojom príhovore pripomenula význam adventného času a tradíciu mikulášskeho obdarovávania. Potom sa striedali príhovory hostí s kultúrnym programom žiakov. Z hostí boli prítomní: predsedníčka ŽSK Ing. E.Jurinová, primátor mesta Mgr.P. Fiabáne, predseda KO JDS Za Dr. M.Kotian, riaditeľka kancelária predsedníčky ŽSK a poslankyňa mesta Mgr.M. Šuteková, poslanec mesta Mgr.B. Delinčák,predseda OO JDS ZA Ing.V.Kováč, riaditeľka ZŠ Karpatská Za Mgr.E.Smolková, riadieľ ZŠ Jarná ZA Mgr. J.Kotman, zástupkyňa riaditeľa ZUŠ ZA PaedDr.M.Gašpariková Hyrošová, učiteľky SOŠD ZA Ing.M.Čelková a Mgr.M.Síkorová, CA TmTravel Za Mgr.M.Macháč. Všetci hostia sa postupne prihovorili, zhodnotili našu spoluprácu a popriali dôchodcom šťastlivé Vianoce a nový rok 2020. Pani predsedníčka ŽSK milo prekvapila darovaním hodnotných kníh a košom sladkostí pre členky výboru. Všetkým našim hosťom sme sa poďakovali aj my za pomoc pri napĺňaní našich úloh a spoluprácu a odovzdali sme im malé prezentačné darčeky „od Mikuláša“. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ Karpatská Žilina, ZŠ Jarná Žilina, ZUŠ L.Árvaya Žilina, Konzervatória Žilina a SPŠS Zilina. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup sladkého mikuláškeho občerstvenia pre členov ZO JDS, hostí a účinkujúcich a prezentačné darčeky pre hostí.Účinkujúci žiaci obdržali aj mikuláške balíčky. Veľmi si vážime každú pomoc a spoluprácu, za čo všetkým ďakujeme.

Mediálne výstupy:
Žilinský večerník – november 2019 – december 2019 – oznam-pozvánka pre členov opakované
internetová stránka www.jdszilina.webnode.sk – november 2019 – december 2019 – oznam-pozvánka pre členov
internetová stránka www.jds.zilina.webnode.sk Fotogaléria – december 2019 – december 2020 – Fotoalbum – zverejnené fotky z akcie
internet https://www.youtube.com/watch?v=Scng6FV6BP4 – od 14.12.2019 – videonahrávka z akcie
nástenky ZO JDS Žilina (4 nástenky) – november – december 2019 – oznam – pozvánka pre členov