BEH DOMINIKA SAVIA 2015

Správa z podujatia

Bežecké preteky sa konali v nedeľné popoludnie, dňa 10.5.2015 v prímestskej časti mesta Žilina, v Bánovej. Hoci zrána vyzeralo počasie nepriaznivo, nakoniec sa oblaky ustálili a aj slnko zalialo námestie sv. Jána Bosca, kde sa nachádzalo hlavné stredisko celého podujatia. Organizátori už počas celého víkendu pracovali na tom, aby všetko prebehlo bez problémov. Označovali trasy, maľovali plagáty, chystali stanoviská pre deti, triedili balíčky pre štartujúcich a ocenenia pre víťazov.

Spolu 96 bežcov z celej Žiliny i okolia sa registrovalo do 4 kategórií- súťaž detí 1.-4. ročník, potom 5.-9.ročník, ďalej kategória dospelých a nakoniec špeciálna kategória „zasvätených,“ určená pre študentov kňazstva, kňazov a pre rehoľné sestry. Popri trati ich povzbudzovali ich rodinní príslušníci i miestni obyvatelia, čiže sa celej akcie zúčastnilo vyše 200 ľudí.

Pred samotným vybehnutím na trať, ktoré sa malo udiať o 16:00, pozdravil všetkých bežcov viceprimátor mesta Žiliny, Ing. Patrik Groma. Potom už nič nebránilo tomu, aby sa mohli súťažiaci popasovať so svojou trasou- deti čakala trať dlhá 1,4 km, ostatných 3 km alebo 6 km, podľa toho, ako si ju vybrali pri registrácii. Všetci bežci úspešne dobehli až do cieľa, kde sa mohli napiť z vody a skonzumovať sladkosť, ktorú dostali ešte pri registrácii.

Počas celej akcie sa čapovala kofola a zadarmo sa podával chutný guláš či koláče. Navyše, miestni animátori pripravili sprievodný program pre deti, počas ktorého mohli napríklad vyrobiť darček pre svoju maminu ku dňu matiek alebo sa zahrať na niektorom zo stanovísk.

Po vyhlásení výsledkov už väčšina účastníkov odišla a nám tak zostal čas na upratovanie a bilancovanie celej akcie. Tešili nás pozitívne ohlasy, ktoré prichádzali zo všetkých strán, čo nám vlialo elán na to, aby sme takúto udalosť zorganizovali aj budúci rok. Ďakujeme mestu Žilina, že finančne podporilo túto akciu, vďaka čomu sme mohli zapojiť viac dobrovoľník do práce a celkovo zlepšiť podmienky pre bežcov a návštevníkov.

Matúš Ďuraňa

 

 

1 2 3 4 5 6

Photos by ©Bea Benikovská photography