Fest Anča 2015

Hodnotiaca správa Fest Anča 2015

70/2015 – OKŠCRMR / 2015

 

Fest Anča 2015 bola realizovaná aj vďaka dotácii z grantového systému mesta Žilina ale i ďalších domácich i zahraničných organizácií: Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry, Media, Estónsky filmový inštitút, Goetheho inštitút, Rakúske kultúrne fórum, Poľský inštitút, České centrum, Litfond, Považská galéria umenia v Žiline, Sector.sk, Game Dev Hub a s veľkou organizačnou a technickou podporou svojho partnera a hostiteľa – kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie. Vecnými darmi, službami alebo zľavami festival podporili Dell, RTVS, Film Europe Media Company, Ster Century Cinemas, SFU, Hej.sk, Nikon, TIK Žilina, Galéria +-0, Ticketportal, Websupport, Eventival, Vinalma, Milsy, Ryba Žilina, Gambrinus Excelent, Brloh, Jameson, Hyunday, Retart, izajnDesign, Kompot, Dearfirends, Okomix, Mimo architekti, Cafe Eufória, Hotel Dubná Skala, Hotel Slovakia, Denník N, Kinečko, Rádio Expres, Pravda, Homo Felix, Downtown hotel & reštaurácia, BB print.

Ôsmy ročník festivalu Fest Anča bol organizovaný na európskej úrovni, festival opäť potvrdil zmysluplnosť rozšírenia na 5 dní a tiež obsadenia väčšieho počtu priestorov po celom meste. Cieľom rozšírenia bola intenzívnejšia práca s deťmi v žilinskom regióne (škôlkami a základnými školami), odpremietali sme pre túto cieľovú skupinu takmer 20 projekcií a na festivale privítali množstvo škôl a žiakov z regiónu. Pokračovali sme aj v industry programe pre profesionálov s cieľom predstaviť navzájom animátorov a zameranie, ciele a potreby inštitúcii – RTVS, ČT, TV JOJ, AVF, Český filmový fond atď. pôsobiace v oblasti filmu. Ďalším inovatívnym krokom boli Game Days, ktorých cieľom bolo odprezentovať a zmapovať slovenský a český herný priemysel. Tento rok sme ich pôsobnosť rozšírili na celý V4 región a Rakúsko. Ako jeden z vrcholov nášho ročníka vystúpili v uliciach Žiliny aj brazílski vizuálni umelci  Vjsuave, ktorí za nesmierne pozitívnych ohlasov návštevníkov aj médií spestrovali svojou improvizovanou projekčnou šou ulice mesta. Do Žiliny Fest Anča taktiež priniesla dve výstavy, ktoré v meste zostávajú nie len po dobu trvania podujatia ale celý mesiac. Návštevníci Považskej galérie umenia si tak môžu pozrieť nesmierne rozsiahlu výstavu Stratený svej Jiřího Bartu rovnomenného významného českého animátora a výtvarníka a výstavu Superkomix slovenskej animátorky Veroniky Kocourkovej.

Fest Anča je jediným podujatím svojho druhu v rámci audiovizuálneho priemyslu ale aj slovenského kultúrneho priestoru ako takého. Ôsmy ročník dokázal, že Fest Anča má svoju stabilnú divácku základňu, ktorá každoročne narastá a preto investované prostriedky využívajú prakticky všetci so záujmom o zmysluplné trávenie voľného času.

Na festivale celoročne pracuje 5 osôb, základný pracovný tím sa skadá z 12 osôb, doplnkové práce zabezpečuje 8 osôb, pomáhalo 46 dobrovoľníkov a zamestnanci a dobrovoľníci pracujúci pre Stanicu Žilina-Záriečie, celkový počet osôb podieľajúcich sa na festivale je približne 100 osôb.

Každoročne festival navštívi množstvo zahraničných hostí (v roku 2015 sme hosťovali 92 zahraničných hostí z 20 krajín a 94 hostí zo Slovenska). Prostredníctvom hostí nepriamo prezentujeme nielen Slovensko ale aj mesto Žilina.

Festival Fest Anča je príležitosťou profitovať práve pre Žilinčanov, a to vo sfére služieb, cestovného ruchu a taktiež v obohatení kultúrneho života. Pestrá paleta hostí si Žilinu pamätá práve vďaka atmosfére festivalu, ktorý navštívili a dobrým znamením je, že sa radi vracajú.

Výraznejšia participácia mesta Žilina, v hmotnej ale i finančnej podobe, práve v čase, kedy sa vsádza na investície, je dobrým krokom ako skvalitniť služby a motivovať podnikateľov. Fest Anča a jej význam pre mesto preukázateľne kvalitatívne i kvantitatívne každoročne narastá.

FA-workshopFA-vystava FA-VJsuave02 FA-VJsuave01 FA-premietanie02 FA-premietanie01 FA-otvaraci-ceremonial