Aby posledný nezhasol svetlo

Naše gymnázium vyvíja viaceré činnosti v kultúrnej, či humanitnej oblasti.Bojovali sme proti korupcii v meste Žilina,pripravili sme viaceré divadelné predstavenia.Sme ponorení do školského systému, v ktorom sú na prvom mieste známky v škole, súťaživosť a často z toho vyplývajúca nespolupráca medzi študentami. Čo ich potom núti starať sa o tých, ktorí sú na tom slabšie v učení? A prečo by mali ostať na Slovensku, za malý plat, hoc aj ako vysokoškolsky vzdelaní ľudia, keď v zahraničí aj za manuálnu prácu zarobia rádovo viac? Polovica maturitného ročníka na pol roku presne nevedelo, kam majú ísť na VŠ. Nie je záujem o jasný životný cieľ. Manželstvo a založenie rodiny sa odkladajú kvôli chýbajúcej vízii života. A príliš veľa našich občanov žije v zahraničí. Zvyšovaniu HDP na Slovensku bráni málo pripravených a voľných ľudí, hľadajúcich si prácu. Pomocou divadla, na ktoré chceme pozvať všetky SŠ v Žiline chceme ukázať, že je možné mať cieľ už na SŠ. Že jeden z tých cieľov je nebyť individualista a myslieť len sám na seba. Je možné ostať na Slovensku a tým zabrániť, aby tu posledný človek zhasol. Chceme ponúknuť mladým ľuďom zamyslieť sa nad svojím životným, ale aj študijným cieľom. Nerozhodnosť spôsobuje ustavičné hľadanie. A to najmenej príťažlivé miesto sa opúšťa v takom prípade ako prvé…R.I.P. Slovensko?