Športové podujatia pre žilinské deti a mládež

     VYHODNOTENIE AKTIVÍT OLYMPIJSKÉHO KLUBU ŽILINA

           v rámci Slovenskej olympijskej štafety Rio 2016

 

     Úvodom:   Každú nižšieuvedenú aktivitu zorganizoval OK Žilina, alebo bol roz-

hodujúcim spoluorganizátorom.

Všetky podujatia sa niesli v znamení olympijskej štafety Rio 2016,

boli vyložené dekorácie: banery Rio, olympijská vlajka, pochodeň

a baner OK Žilina. Tričká Rio a ďaľšie materiály SOV boli použité

pre organizátorov, účastníkov a ako ceny pre súťažiacich.

     28.4.2016   –   Olympijská kvapka krvi

                         Gymnázium,Hlinská ul. Žilina – kolektívny člen OK Žilina

počet účastníkov: 45

18.5.             –     OFS v Základnej škole Dolný Hričov

                         počet účastníkov: 250

olympijské ceremónie

beh na 100 m, štafeta 4×100 m, skok do diaľky, kriketka

vedomostný test

      26.5.         –   Štafeta na hrade Strečno

                          19.ročník pretekov „Beh do strečnianskych hradných schodov“

počet účastníkov: 325

      27.5.         –   OFS, „Parádny deň“ v Športovom gymnáziu Žilina

                          kolektívny člen OK Žilina

8.ročník za účasti hendikepovaných a zdravých detí

športové súťaže

vedomostný kvíz o olympizme

počet účastníkov: 450

       28.5.         –   Štafeta v kasárňach v Žiline

                          bežecké preteky 22.ročník Memoriál Jozefa Gabčíka

za účasti ministra obrany SR Petra Gajdoša

OK Žilina zorganizoval preteky detí a mládeže

počet účastníkov, deti a mládež: 125

6.a 13.6.   –    Vykročte za zdravím

                          cvičenie žien v Kysuckom Novom Meste v znamení Rio 2016

počet účastníčiek: 32 x 2

6.6.          –    OD v Materskej škole Kysucké Nové Mesto, Litovelská ul.

                          športové súťaže – 4 disciplíny

beh olympijského dňa

počet účastníkov: 108

      8.6.          –    OD v Lietavskej Lúčke

                          Diagnostické centrum Lietavská Lúčka, kolektívny člen OK Žilina

zorganizoval volejbalový turnaj škôl v znamení „Štafety Rio“

počet účastníkov: 75

     10.6.         –     OD v Základnej škole Varín

                           olympijské ceremónie

športové súťaže – 8 disciplín

vedomostná súťaž o olympizme

výtvarná súťaž na tému olympizmus a šport

počet účastníkov: 340

     16.6.         –     Štafeta so seniormi JDS v Žiline

                           Okresné športové hry seniorov JDS v spolupráci s OK Žilina

v znamení „Štafety Rio 2016“

športové súťaže – 13 disciplín

počet účastníkov: 150

21.6.         –     Beh olympijského dňa v Žiline

                           Hlavné podujatie v regióne OK Žilina

dopoludnia:

olympijská hymna, príchod pochodne, príhovor prednostu  Mesta

tanečné kreácie dievčat z DC Lietavská Lúčka

beh olympijského dňa

olympijský kvíz, vedomostná súťaž

vyhodnotenie výtvarnej súťaže

pozdravy slovenským olympionikom na pohľadniciach

počet účastníkov: 205

popoludní:

BOD dospelých

počet účastníkov: 80

 

28.6.         –     OFS v Spojenej škole Belá

                          olympijské ceremónie

beh olympijského dňa

športové súťaže – 11 disciplín

počet účastníkov. 345

 

    29.6.         –     OD v Gymnáziu, Hlinská ul.,Žilina – kolektívny člen OK Žilina

olympijské ceremónie

športové súťaže – 11 disciplín

vedomostná súťaž o olympizme

výtvarná súťaž na tému olympizmus a šport

počet účastníkov: 325

 

Rekapitulácia:  celkový počet podujatí –     13

celkový počet účastníkov –  2 887