9. ročník športového dňa sluchovo postihnutých v Žiline

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo zviditeľniť sluchovo postihnutých Žilinčanov a športovcov zo celého Slovenska, ktorí sa zúčastnili športového dňa. Účasť bola 85 ľudí so sluchovým postihnutím.V rámci projektu sme podporili vzájomnú výmenu športových aktivít, efektívnu spoluprácu so športovcami na SR a prezentovali sme úspešných športovcov aj vyhodnotením.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Projekt dosiahol cielený úspech v rámci priebehu športového dňa, kde boli zabezpečení dobrovoľníci ovládajúci aj posunkovú reč aj hovorenú reč, kde nepočujúci športovci nepociťovali komunikačnú bariéru. Športové úspechy našich žilinských nepočujúcich tiež pokladáme za významné. Celkový prínos hodnotíme ako vynikajúci, po športových disciplínach bolo vyhodnotenie v priestoroch KC ANEPS Žilina, kde mali možnosť sluchovo postihnutí stretnúť aj ľudí zo zahraničia a vymeniť si tak vzájomné životné udalosti, ktoré pre nich predstavujú skúsenosť.
Finančné prostriedky od mesta Žilina nám veľmi pomohli, nakoľko sme oz, ktoré nemá dostatok finančných prostriedkov. Boli použité na zabezpečenie obedov, občerstvenie, nákup trofeji, športových potrieb.