Karate Grand Prix Žilina 2019

Cieľom projektu bolo:

1. Porovnanie výkonnosti jednotlivých pretekárov v jednotlivých disciplínach a kategóriách podľa veku a pohlavia na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.
2. Výmena skúsenosti a vedomostí medzi jednotlivými trénermi karate.
3. Propagácia karate ako športu pre mládež v Žiline.
4. Propagácia žilinského karate na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.
5.Zapojenie čo najväčšieho počtu pretekárov karate z radov detí do súťažnej činnosti.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Karate Klub Žilina, o. z. usporiadal dňa 27. apríla 2019, otvorenú súťaž v karate pre všetky vekové kategórie od 5. rokov. Turnaja sa zúčastnilo 539 pretekárov, 675 štartov v jednotlivých kategóriách z 55 klubov zo Slovenskej, Českej, Ukrajinskej a Poľskej republiky. Súťažilo sa v disciplínach kata (súborné cvičenia) a kumite (športový zápas). Spolu bolo otvorených 88 kategórií z toho 20 kategórií v športovej disciplíne Kata a 68 kategórií v športovej disciplíne kumite. Pretekári boli následne vylosovaní podľa vekových a váhových kategórií do jednotlivých disciplín podľa pohlavia. Turnaj prebehol na základe pravidiel WKF (World karate federation) a doplnkov propozícií. Na základe výsledkov jednotlivcov bol vyhodnotený aj pohár klubov. Po skončení jednotlivých disciplín bolo rozdaných 352 medailí a 88 pohárov pre všetky vekové a váhové kategórie. Najúspešnejším klubom Karate Grand Prix Žilina 2019 sa stal klub ŠK Karate Kachi Nitra o.z. so ziskom 8 zlatých, 6 strieborných a 9 bronzových medailí pred klubom na 2. mieste ŠK CMK Banská Bystrica, ktorý získal 7 zlatých, 6 strieborných a 14 bronzových medailí. Na 3. mieste sa umiestnil domáci klub Karate Klub Žilina, o. z., ktorý získal 7 zlatých, 2 strieborné a 8 bronzových medailí. Za Karate klub Žilina, o.z. nastúpilo 30 pretekárov v súťažných kategóriách kata aj kumite. Karate Klub Žilina, o.z. spolupracoval pri organizovaní uvedeného turnaja so Slovenským zväzom karate, Stredoslovenským zväzom karate, CVČ Spektrum, CVČ Žirafa, AC UNIZA Žilina, Spojená školou, Rosinska cesta 4, Žilina a Mestom Žilina. Pridelené finančné prostriedky boli použité na nákup medailí a pohárov.