Podpora činnosti mladých dobrovoľníkov v Bánovej

Dátum konania projektu: 9.8.2019

Cieľom projektu bolo: Podporiť rozvoj dobrovoľníctva pri práci s mládežou a vytvoriť pre ich činnosť potrebné materiálové zabezpečenie.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Projekt na podporu mladých dobrovoľníkov v Bánovej sa realizoval cez nákupy niektorých položiek rozpočtu, ktoré majú slúžiť na zabezpečenie pravidelných činností v Domci.
Najskôr to bol letný prímestský tábor, na ktorý sa nakúpili kancelárske potreby,materiál na výrobu pomôcok pre činnosti s deťmi a označovanie trasy pre hry v prírode.
Preplatili sme cestovné na výlet do Čutkovskej doliny, kde deti trávili jeden táborový deň.
Ďalšie financie sme naplánovali až po uskutočnení tábora,
tieto majú byť použité ako odmena animátorom – formou výletu.