Romko klub

Dátum konania projektu: 31.12.2019

Cieľom projektu bolo: – učiť rómske deti disciplíne
– podchytiť športové talenty
– pomôcť im tráviť voľný čas vhodným spôsobom a vo vhodnom prostredí
– pozitívne ich motivovať, aby na sebe pracovali
– budovať vzájomné priateľstva a viesť ich k dobrým medziľudským vzťahom
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Od začiatku januára 2019 prebiehal klub pravidelne každý piatok poobede v telocvični pri bývalej ZŠ na Hollého ulici. Raz za mesiac v sobotu večer sa
dobrovoľníci venovali v tej istej telocvični väčším deťom. V spolupráci s KKS Žilina sme pri príležitosti Dňa Rómov 5. apríla 2019 pozvali na stretnutie klubu klavíristu Stanislava Harvana z konzervatória vo Zvolene, šikovného
rómskeho študenta, aby deťom zahral a bol im pozitívnou motiváciou pri vzdelávaní. Neskôr,16.6.2019 sme pozvali priamo do rómskej kolónie na Bratislavskej ulici rómsku kapelu F6 z východného Slovenska, ktorá tu
zahrala, ale aj sprievodným slovom povzbudila nielen deti, ale aj dospelých. Koncom júla sa tri deti zúčastnili na celoslovenskom tábore, ktorý sme spoluorganizovali s Úniou detí a mládeže. Okrem toho sa uskutočnil celý rad
nepravidelných stretnutí a práce s deťmi. Od septembra 2019 sme chceli pokračovať v pravidelných stretnutiach v telocvični na Hollého ulici, avšak nakoľko sa našim dobrovoľníkom zmenila profesionálna a rodinná situácia, nebudú sa už deťom venovať pravidelne v priestoroch telocvične, ale iba nepravidelne priamo v kolónke či na iných miestach.
Finančné prostriedky sme použili na nákup výzbroje na floorball, ktorý sa využíval počas leta vonku a na tábore.
Nájom telocvične za 1-6/2019 sme platili vopred v decembri 2018, čo je položka, ktorú nemôžeme použiť na vyúčtovanie grantu. Od septembra 2019 sa telocvičňa už prenajímať nebude, preto nevieme nájom vyúčtovať a
prostriedky vrátime.