2. kolo MSR a SP minikár

Číslo zmluvy 73/22
Názov projektu 2. kolo MSR a SP minikár
Dátum konania projektu 14.5.2022
Predkladateľ EKOsport Žilina

Cieľom projektu bolo:
Cieľom bolo spopularizovať minikáry ako odvetvie motoršportu určené deťom, mládeži i dospelým. Keďže máme viac minikár, skvalitnil sa priebeh samotných pretekov aj tréningový proces.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Počas víkendových pretekov si vyskúšali jazdu „amatéri“ z radov verejnosti. Do klubu sme prijali ďalších 2 nových jazdcov, ktorí pokračujú už ako licencovaní jazdci. Kvalita tréningov a samotných pretekov sa zvýšila, keďže sa prostriedky použili na nákup minikáry typu LARS. Je opäť rozšírený
vozový park a viacnásobné využívanie minikáry je minimalizované.

Mediálne výstupy

Facebook – EKOsport Žilina – 14-16.5.2022 – fotografie, videa

Galéria

jazdec kat. M2 – slalom

M1 kat – víťazi

M3 – víťazi

výťah -traktor

Jazdec kat. M1 – štart