STREETBALL PROTI RAKOVINE 2022

Číslo zmluvy 67/2022
Názov projektu STREETBALL PROTI RAKOVINE 2022
Dátum konania projektu 18.6.2022
Predkladateľ Žilinská mestská basketbalová liga

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom projektu je spojiť protirakovinovú osvetu a prevenciu so športom, rozhýbať streetballom, čo najviac ľudí bez rozdielu veku a popri tom upriamiť ich pozornosť na celospoločenský problém, ktorým rakovina jednoznačne je. Okrem toho, že aktívny pohyb, je dôležitou zložkou zdravého životného štýlu, ktorý posilňuje fyzickú kondíciu, je šport (streetball) aj cestou posilňovania psychickej kondície a odolnosti, keď učí jednotlivcov bojovať a nevzdávať sa aj v ťažkých (niekedy beznádejných) situáciách, čo je jedným zo základov úspešného boja so zákernou chorobou.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Realizáciou projektu STREETBALL PROTI RAKOVINE 2022 sa podarilo naplniť všetky stanovené ciele.
Vďaka opätovnej podpore mesta Žilina sa uskutočnil už 13. ročník turnaja, ktorý sa premiérovo konal 2 dni. V piatok 17.06.2022 sa uskutočnil turnaj detí zo základných škôl NEW GENERATION CHALLENGE, ktorého sa zúčastnilo 140 detí z 9 základných škôl súťažiacich v 3 kategóriách (U11, U13 a U15). V sobotu 18.06.2022 sa konal turnaj dospelých, ktorého sa v 3 kategóriách (muži, rekre a mix) zúčastnilo v 26 družstvách viac ako 100 hráčov a hráčok. V oboch hracích dňoch bola naplnená kapacita turnaja, pričom z dôvodu záujmu detských účastníkov bolo nutné navýšiť plánovaný počet tímov o 4.
Kompletné výsledky turnaja sú prístupné na webe projektu:
https://www.sbpr.sk/Turnaje/Zilina-NG/Vysledky/
https://www.sbpr.sk/Turnaje/Zilina-SPR/Vysledky/
Výťažok z turnaja vo výške 1.500 € spolu s výťažkom z druhého turnaja série, ktorý sa uskutočnil v Kysuckom Novom Meste dňa 02.07.2022, vo výške 310 € bude venovaný onkologickým ambulanciám FNsP v Žiline (v čase písania záverečnej správy sa dolaďujú detaily týkajúce sa televíznych prijímačov, ktoré budú z výťažku zakúpené pre spríjemnenie času pacientov podstupujúcich chemoterapiu).
fotogalérie z projektu sú k dispozícii tu:
https://www.facebook.com/streetballprotirakovine/photos/?ref=page_internal
https://www.sbpr.sk/Galeria/2022/SPR2022-NEW-GENERATION-CHALLENGE/
videá:
https://www.facebook.com/streetballprotirakovine/videos/?ref=page_internal

Mediálne výstupy

TV RAJ – 04.06.2022 – reportáž
TV RAJ – 23.06.2022 – reportáž
zilinak.sk – 13.06.2022 – článok
https://www.zilinak.sk/prispevky/20292/streetball-proti-rakovine-zacne-uz-tento-piatok-v-ziline-vytazok-z-tomboly-pomoze-onkologickym-pacientom?fbclid=IwAR0zLq4mvdh1qw4dgTYF4nmEFXddMsgArfZLWZ5L2Zmrn-X2b96Chp2Tu7s
zilinak.sk – 28.06.2022 – článok
https://www.zilinak.sk/prispevky/20442/foto-v-ziline-sa-streetballom-podarilo-vyzbierat-1500-eur-pre-onkologickych-pacientov-turnaj-pokracuje-na-kysuciach?fbclid=IwAR2ALSu414vpChE7IJoLFJkelcLlsqhy1tSSad73A9RaVDUu8kMLKVrdAGY
facebook projektu – jún 2022 – informácie, oznamy, články

Galéria