15. ročník Žilinského viacboja všestrannosti

Číslo zmluvy 59/2022
Názov projektu 15. ročník Žilinského viacboja všestrannosti
Dátum konania projektu 18.6.2022
Predkladateľ Marián Zrník

Cieľom projektu bolo:
• priviesť deti už od predškolského veku, mládež a dospelých k pohybovej aktivite a zamedzenie negatívnych vplyvov spoločnosti na mládež, riešenie problému narastajúcej obezity u detí,
• nadviazať na dlhoročné tradície v atletike a v podujatiach Viacbojov všestrannosti,
• vyhľadávať a vyberať talenty pre kolektívne i individuálne športy,
• kompenzovať nedostatočnú pohybovú aktivitu detí vo veku 6-17 rokov,
• zaradiť do pohybových aktivít aj deti s telesným a mentálnym postihnutím,
• zapojiť do podujatí dospelých i dôchodcov ako súťažiacich, prípadne dobrovoľníkov pri organizácii súťaží,
• našim cieľom nie je za každú cenu vychovávať vrcholových športovcov, ale zapojiť čo najviac členov komunity do pravidelnej športovej činnosti pre radosť z pohybu.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V sobotu 18.9.2022 sa uskutočnil v športovom areáli Gymnázia Varšavská cesta už 15. ročník Žilinského viacboja všestrannosti, ktorý obnovuje bohatú tradíciu vo viacboji všestrannosti v meste Žilina. Viacboj všestrannosti mal charakter celodennej súťaže pre obyvateľov Žiliny a okolia – spolu 8 mužských a 8 ženských kategórií od žiakov materských, základných, stredných škôl a dospelých. Jej cieľom bolo poskytnúť príležitosť miestnej komunite na spoločný šport a získanie ďalších členov na
pravidelné pohybové aktivity počas nasledujúceho šk. roka. Viacboj všestrannosti zahŕňal tieto disciplíny podľa vekových kategórií: beh na 30, 60, 100 metrov, skok do diaľky z miesta a s rozbehom, hod plnou loptou 1kg, 2kg, beh na 300, 600, 800 a 1000 metrov a beh cez prekážkovú dráhu. Športové súťaže viacboja všestrannosti prebiehali vo vonkajších športových priestoroch gymnázia. Finančné prostriedky z grantu boli využité na technické zabezpečenie športového podujatia – optické merania disciplín od firmy Sport Timing Slovakia s.r.o., nákup športového materiálu, nákup
pohárov pre víťazov, účastníckych medailí, tričiek a zabezpečenie pitného režimu a občerstvenia pre pretekárov.

Mediálne výstupy

Webová stránka Mesta Žilina – máj, jún 2022 – plagát, článok s propozíciami a časovým rozpisom
Webová stránka, FB, instagram ŠK Juventa Žilina – máj, jún 2022 – plagát, článok s propozíciami a časovým rozpisom, výsledky
Webová stránka SAZ a firmy Sport Timing Slovakia – máj, jún 2022 – plagát, článok s propozíciami a časovým rozpisom, výsledky

Galéria

Disciplína Prekážková dráha Disciplína Šprint

Disciplína Skok

Disciplína Hod

Poháre pre víťazov a účastnícke medaily Plagát a banner