Koncert Adventure Strings

Číslo zmluvy 15/2022
Názov projektu Koncert Adventure Strings
Dátum konania projektu 4.6.2022
Predkladateľ Roman Rusňák

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bolo odstrániť stereotyp, že vážna hudba a klasické nástroje sú „nuda“, ktorý prevláda najmä u mladšej generácie. Už samotný názov kvarteta napovedá, že poslucháča čaká dobrodružstvo, čo popiera spomínaný stereotyp. Svojskými až humornými úpravami skladieb chce kvarteto dlhodobo osloviť aj širšie publikum, nie len laickú verejnosť. Má ambíciu zaujať všetkých
milovníkov populárnej a klasickej hudby. zároveň, poslucháčov, ktorí preferujú netradičné úpravy a odľahčenú tvár klasickej hudby. Vzhľadom na fakt, že kvarteto vzniklo v meste Žilina a v danej lokalite dlhodobo pôsobí, väčšinu fanúšikov kvarteta tvoria práve obyvatelia mesta Žilina, ktorým zoskupenie týmto spôsobom opäť po čase prinieslo zážitok vo forme živého koncertu.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projekt – koncert sláčikového kvarteta Adventure Strings sa uskutočnil podľa plánu 4.6.2022 v Dome umenia Fatra v Žiline. Miestne publikum reagovalo počas celého koncertu veľmi pozitívne, počas koncertu vládla príjemná, uvoľnená a pozitívna atmosféra. Sláčikovému kvartetu sa prostredníctvom koncertu podarilo napĺňať svoj dlhodobý cieľ a víziu – priblížiť klasickú hudbu poslucháčom, ktorí k nej nemajú „až tak blízko“. Veľmi pozitívne vnímame účasť väčšieho počtu mladého diváka ako je obvyklé, čím má možnosť prísť do kontaktu s koncertnou sálou, sláčikovými nástrojmi, publikom, známymi melódiami atraktívnym spôsobom v niektorých prípadoch po prvýkrát. Dodatočné reakcie divákov cez sociálne siete ako aj recenzia z koncertu na portáli mojakultura.sk potvrdili spokojnosť návštevníkov koncertu. Sálu sa aj napriek značnej propagácii podarilo naplniť na 50% celkovej kapacity. Za hlavný dôvod nižšej účasti pokladáme paralelné vystúpenie Radošinského naivného divadla v Žiline v rovnaký deň a čas.
Program koncertu bol nasledovný: Highway to hell, Bella Ciao, Back in the USSR, Despacito, Skyfall, Kan-kán, Čerešne, Úsmev, Toccata in d, Nothing Else Matters, Y.M.C.A., Labuť, Bohemian Rhapsody, Gott Medley, Žbirka Medley, B Rosette. Na koncerte vystúpilo sláčikové kvarteto Adventure Strings, speváčka Barbora Švidraňová a klavirista Matej Arendárik. Finančné prostriedky sú využité hospodárne a efektívne, s ohľadom na celkové financie, ktoré sa na projekt podarilo alokovať ako aj na rozhodnutie komisie o vylúčení niektorých položiek. Finančné prostriedky z dotácie sú využité na konkrétne položky: prenájom priestorov, autorské odmeny za použitie diel, grafické práce, tlač propagačných materiálov.

Mediálne výstupy 

hudba.sk – 17.5.2022 – Informácia o koncerte: https://hudba.zoznam.sk/spravy/17-05-2022-slacikove-kvarteto-adventure-strings-pokrsti-novy-album-ciao-v-rodnej-ziline/
mojakultura.sk – 5.5.2022 – Rozhovor s kvartetom: https://mojakultura.sk/adventure-strings-kazdeho-raz-nieco-oslovi-a-strhne-uz-od-prvych-tonov/
festivaly.eu – 05/2022 – Informácia o koncerte: https://festivaly.eu/sk/adventure-strings-dom-umenia-fatra-zilina-2022
gigs.cz – 05/2022 – Informácia o koncerte: https://gigs.cz/cs/koncert/adventure-strings-dom-umenia-fatra-zilina-2022
mojakultura.sk – 15.6.2022 – Recenzia koncertu: https://mojakultura.sk/na-zanri-nezalezi-adventure-strings-s-humorom-a-espritom/

Galéria