„Žilinské kapustné dni v meste Žilina“

Hodnotiaca správa k projektu 

            Hodnotiaca správa k projektu „Žilinské kapustné dni v meste Žilina“ vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie číslo 63/2015 – OKŠCRMR/2015, časť 5, odsek 5.5 uzatvorenej dňa 18.05.2015 medzi poskytovateľom grantovej dotácie vo výške 350,- € Mestom Žilina a príjemcom Miestny odbor ŽIVENA, spolok slovenských žien Žilina.

V piatok 2. októbra 2015, na priestranstve medzi Makovického domom a Všeobecnou úverovou bankou, Na bráne 1, v Žiline, členky Miestneho odboru Živena, spolku slovenských žien Žilina, v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žilina a obcou Lietava pripravili tak trochu nevšedné podujatie s názvom „Žilinské kapustné dni v meste Žilina“. Predstavili Žilinskej verejnosti spracovanie kapusty formou ochutnávky kapustných dobrôt – rôznych druhov pečiva, šalátov a  kapustných polievok. Počas tohto „kapustného“ podujatia členky chceli vyzdvihnúť univerzálnosť využitia tejto potraviny, ktorá patrí medzi najzdravšie zeleniny na svete.

Okrem ochutnávok ponúkaných špecialít sa mohli prítomní potešiť pri vystúpeniach Ľudovej hudby folklórneho súboru Javorníček z Hvozdnice, speváckych skupín – Živienka pri Miestnom odbore Živena, Spievanky z DS folklórneho súboru Cipovička zo Žiliny, Závadské ženy z Lietavskej Závadky  a Tri doliny z Bitarovej. Celé toto podujatie svojím vtipným komentárom oživoval ľudový rozprávač pán Milan Kováčik z Považskej Bystrice.

Iniciatíva k organizovaniu tohto podujatia vyšla od členiek Miestneho odboru Živena, spolku slovenských žien v Žiline, ktoré sa vo svojej činnosti  zamerali  na uchovávanie  a odovzdávanie tradičných zručnosti a ľudových zvykov. Myšlienka zorganizovať Žilinské kapustné dni v meste Žilina – Živeniarky zaujala aj z toho dôvodu, že z histórie mesta je známe, že pestovanie kapusty na žilinských poliach bolo veľmi rozšírené. Z ľudovej slovesnosti sa tiež traduje, že obyvateľov Žiliny žartovne prezývali „Kapustniari“.  Zároveň týmto podujatím chceli poukázať aj na liečivé účinky tejto plodiny.

Kapusta vo všeobecnosti je považovaná za univerzálny prírodný liek takmer na všetky choroby. Obsahuje množstvo cenných bioaktívnych látok a protirakovinové účinky by jej mohla závidieť aj toľko v súčasnosti propagovaná brokolica. Má výborné detoxikačné vlastnosti, chráni aj pred ochoreniami srdca a pred sivým zákalom očí. Obsahuje toľko vitamínu C ako citróny a veľké množstvo vitamínu E a B.

Pre tieto vysoko liečivé účinky kapusty, ako aj pre jej dostupnosť na našom trhu sa organizátori snažili propagovať širokej verejnosti jej využitie. Týmto „nultým ročníkom“  chceli dať podnet k zorganizovaniu podujatia v ä č š i e h o   r o z s a h u, do ktorého by sa mohli zapojiť aj ďalšie zložky pôsobiace na území mesta. Aj mnohí návštevníci, ktorým sa toto podujatie veľmi páčilo, prejavili želanie, aby sa takéto podujatie organizovalo na väčších priestoroch, napr. na námestí a mohlo by prejsť do celomestských jesenných slávnosti, každoročne a pod záštitou mesta Žilina.

Celkovo možno hodnotiť, že CIEĽ projektu – pripraviť občanom mesta Žilina a jej návštevníkom pekné spoločenské podujatie spojené s ochutnávkou – bol  s p l n e n ý.

Veľkú zásluhu na vydarenom podujatí majú členky Miestneho odboru Živena, spolok slovenských žien Žilina, ale poďakovanie patrí aj Krajskému kultúrnemu stredisku v Žiline za technickú a programovú spoluprácu, ako aj obci Lietava za poskytnutie materiálneho zabezpečenia podujatia.

Na záver poďakovanie  patrí primátorovi mesta p. Ing. Igorovi Chomovi, ktorý schválením  grantu na akciu „Žilinské kapustné dni v meste Žilina“, umožnil realizáciu tohto projektu.

za Miestny odbor Živena, spolok slovenských žien Žilina

Daniela Daníková, predsedníčka

DSC03579 DSC03636 DSC03591 DSC03633 DSC03585 DSC03584 DSC03582 DSC03583 DSC03579 DSC03665 DSC03658 DSC03654