VI. ročník Medzinárodný festival zborového umenia Žilina Voce Magna 2015

Správa k projektu K37, Č. zmluvy – 78/2015 – OKŠCRMR/2015
 a k projektu K8, č. zmluvy – 58/2015-OKŠCRMR/2015

Na základe schválenia presunu finančných prostriedkov z projektu K8 do projektu K37, podávam jednu hodnotiacu správu za oba projekty.

Šiesty ročník Medzinárodného festivalu zborového umenia Žilina Voce Magna 2015 organizoval Žilinský miešaný zbor, v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom pod záštitou primátora mesta Žilina Igora Chomu.
Prvý festivalový koncert sa uskutočnil v stredu 7. októbra vo farskom kostole Panny Márie, Kysucké Nové Mesto, kde vystúpil Zbor starej hudby Arcus, Žilina; Zbor rodičov a mladých La Famiglia, pôsobiaci u Saleziánov don Bosca v Žiline, Sursum Corda z Rosiny a Zbor sv. Ladislava z Rajca. Koncert ukončili spoločnou skladbou Adoramus Te – T. Duboisa.
Vo štvrtok 8. októbra svoje hudobné umenie predstavili v Dome umenia Fatra Žilina  Fakultný miešaný spevácky zbor Omnia, Žilinský miešaný zbor, Podkarpatský mužský zbor (PL) a dievčenský spevácky zbor Cambiar la Música z Pohronskej Polhory (zbor je čerstvým víťazom medzinárodnej zborovej súťaže Praga Cantat 2015). Poľský zbor zožal veľký úspech, svoje zábavné zborové skladby okorenili meniacim oblečením. Nie len tento zbor si vyslúžil „standing ovation“, veľkým prekvapením bol zbor Cambiar La Música.
Piatkový festivalový koncert (9. október) patril ďalším zahraničným hosťom Pěveckému sboru moravských učitelů, Miešanému zboru Pomlad zo Slovinska, Podkarpatskému mužskému zboru z Poľska, ale aj mladému hudobnému zoskupeniu Paulaetus ensamble (Žilina) a Speváckemu zboru slovenských učiteľov, ktorý vysokým počtom mužských hlasov priam zaburácal v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.
Sobotný festivalový deň 10. októbra, bol otvorený krátkym sprievodom mestom pod názvom Spevy národov. V priestoroch Novej Synagógy tak odzneli piesne v poľskom, českom, slovinskom i slovenskom jazyku.
Sobotný večer už tradične prináležal Galakoncertu v Dome umenia Fatra Žilina. Okrem dvoch zahraničných zborov a Speváckeho zboru slovenských učiteľov patril Galakoncert premiére súčasného slovenského skladateľa. V druhej polovici koncertu vystúpil Štátny komorný orchester Žilina so Speváckym zborom slovenských učiteľov, Podkarpatským mužským zborom a Pěveckým sborom moravských učitelů. Spoločne uviedli Svetovú premiéru skladby Ľuboša Bernátha – Tretia kniha žalmov pre mjužský zbor a orchester pod taktovkou dirigenta Štefana Sedlického. Záver Galakoncertu sa niesol v duchu spoločnej skladby všetkých festivalových zborov Angelus Domini od Franza Biebla. Na každom koncerte sa zúčastnilo približne 200 – 300 poslucháčov.
Vyfinancovanie projektu a doklady budú odovzdané do termínu podľa zmluvy. Festival mal veľmi pozitívnu odozvu u všetkých poslucháčov a aj vďaka finančnej podpore mesta Žilina sme ho mohli zrealizovať. V tomto projekte chceme pokračovať aj v roku 2016, kedy sa má uskutočniť už VII. ročník.

 Projekt bol propagovaný:

Internetový magazín Žilina Dnes, Café Kupé, ZUŠ L. Árvaya, Nová Synagóga, Kam do mesta, Stanica Žilina – Záriečie, časopis Naša Žilinská diecéza, RTVS, Rádio Devín, TV LUX, TV Fenix, Rádio Frontinus, Rádio Sever, TV Severka, Žilinský večerník, TKKBS,  Euroawk, plagáty a letáky v meste, video spot na Hlinkovom námestí, plachta na Bottovej ulici, bilboardy v počte 9ks a citylighty v meste.

 Internetové médiá:

http://www.novasynagoga.sk/spevy-narodov-voce-magna/

http://www.zilinak.sk/prispevky/2240/medzinarodny-festival-zboroveho-umenia-zilina-voce-magna-7-10-oktober-2015

http://www.viamania.sk/detail/421/zilina/zilina-voce-magna-2015/

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150929035

https://www.facebook.com/zilinavocemagna

http://www.teraz.sk/kultura/festival-voce-magna-zilina-zbory/159477-clanok.html

http://www.cokdeje.sk/view/s/35631/spevy-narodov-zilina-voce-magna-2015/

http://www.stanica.sk/en/2015/10/spevy-narodov-zilina-voce-magna-2015/

http://www.skozilina.sk/42-sezna-2015-2016/c-1012/hudba-klasicizmu-a-romantizmu/

http://www.severka.tv/relacie/998/64/Pripravy-na-VOCE-MAGNA/

http://www.kamdomesta.sk/zilina/kulturne-institucie/hudba/statny-komorny-orchester/voce-magna-otvaraci-koncert-zboroveho-festivalu

http://www.kysuckenovemesto.sk/kalendar-podujati/events/zilina-voce-magna.html

http://spravy.cohladas.sk/Voce_Magna

http://www.frontinus.sk/zivotza_fatra.php

http://allevents.in/events/%C5%BDilina-voce-magna-2015/350936241761954#

http://www.dennikrelax.sk/Kam-ist/Ostatne/Stanica-Zilina-Zariecie-program-na-oktober-2015/

http://zilina.dnes24.sk/velky-oktobrovy-prehlad-desiatok-podujati-co-zaujimave-zazijeme-v-nasom-meste-a-okoli-217571

http://www.piestanskydennik.sk/sita-detail/?tx_kiossita_pi1[detail]=328210

http://www.zilinadnes.sk/kultura/zborovy-spev-ovladol-zilinu-na-styri-dni

DSC_4771 DSC_4977 DSC_5038 DSC_5103

Vypracovala: Katarína Juhásová, koordinátorka projektov Miešaného zboru Žilina