Žilinská detská univerzita 2023

Číslo zmluvy 587/2023
Názov projektu Žilinská detská univerzita 2023
Dátum konania projektu od 1.4.2023
Dátum konania projektu do 30.11.2023
Predkladateľ Peter Hockicko

Cieľom projektu bolo:
Motivačnými prednáškami a ukážkami vzbudiť záujem detí o štúdium prírodných a technických vied,
– naučiť deti vedecky prezentovať svoje názory a vedomosti, – pripraviť pôdu pre zmenu vzťahu a zvýšeniu záujmu študentov stredných škôl k vede, technike, výskumu a následne aj zvýšenie záujmu o štúdium na technických univerzitách s možnosťou orientovať svoju kariéru do oblasti výskumu,
– formou hry, otázok, odpovedí, názorných praktických ukážok priblížiť žiakom základných škôl výsledky vedy a techniky, zbaviť deti neprimeraného rešpektu pred prírodnými a technickými vedami, najmä matematikou, prírodovedou, prípadne neskôr fyzikou (v zmysle Komenského „Schola ludus –škola hrou“),
– prostredníctvom mladej generácie pozitívne ovplyvniť názor ich rodičov a širšej verejnosti na význam výskumu pre rozvoj spoločnosti,
– rozvíjať spoluprácu základného a vysokého školstva pri hľadaní a formovaní talentovaných detí s vyhliadkou budúceho štúdia na technickej VŠ a uplatnením sa v technickej praxi.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V dňoch 10.7. – 14.7. 2023 sa uskutočnil 19. ročník Žilinskej detskej univerzity v prezenčnej forme. Na ŽDU 2023 sa prihlásilo 82 detí, absolvovalo ju 77 detí (45 pre kurz Bakalárik, 32 pre kurz Inžinierik).
Týždňový program detí na ŽDU v čase od 8.00 do 16.00 hod. vypĺňali v doobedňajšom čase prednášky (celkovo 15 prednášok pre „bakalárikov“ a 14 pre „inžinierikov“), po obede deti absolvovali cvičenia v laboratóriách UNIZA (9 cvičení pre „bakalárikov“ a 6 pre „inžinierikov“), „bakalárikovia“
navštívili radnicu mesta Žilina a „inžinierikovia“ letisko v Dolnom Hričove. Celkovo bolo pre 5 skupín detí (3 skupiny „bakalárikov“ a 2 „inžinierikov“) odučených 75 hodín prednášok (46 hodín prednášok pre bakalárikov, 29 pre inžinierikov) a 34 hodín cvičení (22 hodín cvičení pre bakalárikov, 12 pre
inžinierikov), 2 hodiny diplomového seminára, 2 hodiny trvali obhajoby diplomových prác inžinierikov, dohromady 113 vyučovacích hodín. Na ŽDU 2023 spolupracovalo v rámci prednášok a cvičení 45 pedagógov, 4 doktorandi, 1 študentiVŠ a pripravovalo ju 5 administratívno-technických pracovníkov, deti sprevádzalo 10 študentov. Ukážky z prednášok a cvičení boli umiestnené na FB ŽDU, fotografie zo ŽDU 2023 budú umiestnené na stránke ŽDU. Partneri z firiem Shaeffler a Onsemi sa aktívne zapojili do vzdelávacieho procesu. Financie z projektu boli použité na nákup tričiek pre deti a učiteľov
prednášajúcich na ŽDU, ruksakov a pomôcok pre deti. V príprave je aj USB s multimediálnymi prezentáciami experimentov realizovaných aj na ŽDU 2023.

Mediálne výstupy

Študenti Žilinskej detskej univerzity navštívia aj radnicu a letisko – 10. 7. 2023 – https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2023071000000149 článok

Galéria