Zabudnuté cesty

Číslo zmluvy 585/2023
Názov projektu Zabudnuté cesty
Dátum konania projektu od 1.1.2023
Dátum konania projektu do 15.12.2023
Predkladateľ Občianske združenie Stopy

Cieľom projektu bolo:
Otvoriť medzi mladými ľuďmi neformálnu diskusiu na spoločenské aj osobné témy, ktoré ich zaujímajú alebo mali zaujímať, ktoré zásadným spôsobom formujú ich pohľad na svet. Prostredníctvom hostí ukázať pozitívne vzory a oprášiť staré dobré hodnoty ako čestnosť, vytrvalosť, pracovitosť, štedrosť, obetavosť, vďačnosť apod.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
José Calvo a Ján Máhrik pokračovali v svojich podcastoch aj v roku 2023. Od januára odvysielali štyri nové série a zhruba 25 jednotlivých epizód, kde sa venovali rôznym témam ako napr. duševnému zdraviu v spolupráci s organizáciou IPčko, finančnej gramotnosti a financiám všeobecne, kde boli hosťami podcastov mladí podnikatelia, členovia nadácií či funraiseri, investiční poradcovia. Do svojich epizód pozvali ako hostí tiež prekladateľku Zuzku Venglikovú, českú spisovateľku Hanu Pinknerovú, pracovníka TC Kompas v Žiline Mariána Cabadaja, riaditeľa Wycliffe Slovakia Jaroslava Tomašovského, saleziánku Lamyiu z Azerbajdžánu, ktorá pôsobí v Žiline. S ňou pripravili v Žiline tiež besedu v rámci Týždňa kresťanskej kultúry. Podcast Zabudnuté cesty sa uchádzal o titul Orange Podcast roka 2023, kde obsadili nakoniec 10. miesto. Prostriedky z dotácie MÚ Žilina využili na nákup nového tabletu, ktorý slúži podcasterom pri príprave na natáčanie.

Mediálne výstupy

webová stránka – celý rok – jednotlivé audio epizody
soc. sieť Facebook – celý rok – články a upútavky

Galéria