Výstava umelecko – dokumentárnych fotografií žilinského fotografa Vlada Baču, OEP pod názvom PARK 1977/2015

Záverečná hodnotiaca správa ku grantovému projektu č. 81/2015-OKŠCRMR/ 2015.

výstava fotografií, Makovického dom, Žilina, 4.11. 2015 – 27.11.2015

Slovenský fotograf Vlado Bača, tvoriaci v Žiline začal pracovať na cykle fotografií pod názvom Park v rokoch 1977 – 1978, keď vo svojom voľnom čase chodieval do nášho mestského parku, ktorý sa vtedy volal  Sedláčkov ( dnes Park SNP). V parku stretával ľudí, ktorí si tam len tak prišli oddýchnuť počas práce alebo po práci, študentov, ktorí trávili svoj čas so svojimi rovesníkmi. Takto vznikla zaujímavá mozaika, hraničiaca až so sociologickým pohľadom na rôznorodý život v mestskom parku.
V súčasnej dobe park zmenil svoj charakter. Stromy sa preriedili, lavičky sú iné a napokon aj ľudia, ktorí na nich odpočívajú, sú iní. Z tohto  uhla pohľadu autor výstavy nadviazal na tento, skoro už 40 rokov starý projekt o ľuďoch v parku a dať tieto fotografie do vzájomného porovnania v jednom ucelenom projekte výstavy. V súčasnej dobe park má zmenený svoj charakter. Stromy sa preriedili, lavičky sú iné a napokon aj ľudia, ktorí na  nich odpočívajú, sú iní.  Zmenili sa aj sociálne vrstvy ľudí. Prevažujú mladí, ktorí tu randia alebo len tak si šantia, študenti, ktorí tu zvyknú oslavovať záver školského roka. Ale asi taký je súčasný život. Bez prikrášľovania, bez zbytočných strojených póz, tak ako autor sa prihovoril verejnosti pri vernisáži výstavy.
Autor výstavy Vlado Bača, realizoval svoje fotografie v 2 rovinách tak, aby divák mohol sa zamyslieť a s odstupom času sa vrátiť späť o takmer 40 rokov do toho istého priestoru. Vzhľadom k tomu, že samotné mesto Žilina nemá vhodné výstavné priestory, bol spočiatku problém, kde výstavu zrealizovať. Nakoniec sa našlo vhodné umiestnenie výstavy v Makovického dome, vďaka Krajskému kultúrnemu stredisku v Žiline. Vernisáži výstavy  predchádzala primeraná mediálna kampaň v regionálnych médiách, akými sú MY-Žilinské noviny, TV Severka a internetové siete. K výstave bol mimo pozvánok vydaný katalóg, i keď nie v takom rozsahu aký bol pôvodne plánovaný, nakoľko finančné prostriedky na výstavy boli krátené oproti plánovanému rozpočtu. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 4. novembra 2015 o 16:00 hod. za účasti riaditeľky KKS  PhDr. S. Řehákovej, ktorá výstavu otvorila spolu s Ing. Patrikom Gromom, viceprimátorom mesta Žilina. Realizátor výstavy  Photoart Studio umocnilo vizuálnu stránku výstavy inštaláciou tradičnej parkovej lavičky  a dekoráciou jesenných listov rozsypaných okolo lavičky. Hudobnú atmosféru tvoril harmonikár, ktorý celú vernisáž výstavy sprevádzal na akordeóne.
Výstava potrvá do 27. 11. 2015, pričom sa do budúcnosti počíta s jej reinštaláciou aj v iných priestoroch.
K výstave boli vydané propagačné materiály: plagáty, pútače, pozvánky a katalógy.

V Žiline, 9. 11. 2015
Zdenka BačováPhotoart Studio

_MG_3690-u _MG_3688-u _MG_3675-u _MG_3680-u _MG_3672-u _MG_3668-u _MG_3643-u