Revitalizácia Náučno- oddychovej zóny v mestskej časti Vranie

Hodnotiaca správa o priebehu projektu 

Projekt sme realizovali v mesiacoch august  až október 2015. Jednotlivé aktivity sme naplánovali poväčšine na soboty, kedy bola možná ich realizácia dlhší časový interval a s väčším počtom účastníkov.

Revitalizáciu sme začali vyklčovaním krovín zasahujúcich do náučného chodníka, osekaním presahujúcich konárov, odstránením poškodených lavíc, stolov. Následne sme upravili náučný chodník štrkovou drťou.

Náučno- oddychový chodník je lemovaný drevenými lavicami a stolmi , ktoré neprispôsobiví občania vo veľkej miere zničili. Bolo potrebné zakúpiť väčšie množstvo dreva na ich opravu ako sme predpokladali. Taktiež sme nanovo osádzali  náučné panely.

Všetky opravené lavice a stoly náučno- oddychovej zóny sme ošetrili viacerými vrstvami ochranného náteru.

Súčasťou projektu bolo aj priebežné vykášanie náučného chodníka a areálu náučno- oddychovej zóny. Veľmi nám poslúžila kosačka zakúpená z finančných prostriedkov pridelených Mestom Žilina.

V záverečnej fáze sme na náučnom chodníku umiestnili kŕmniky pre vtáčikov, obnovili nátery zábradlí a vstupnej brány.

Realizáciu projektu sme plánovali na určité dni, ale vzhľadom na nepriaznivé počasie sme projekt ukončili 23. 10. 2015.

Projekt sme realizovali v spolupráci s DHZ vo Vraní ako aj ďalších nadšencov z mestskej časti Vranie.

Naše ciele projektu boli splnené:

  • Obnovenie materiálneho vybavenia( lavice, stoly, náučné panely) náučného chodníka,
  • Vyklčovanie nežiaducich porastov v náučno- oddychovej zóne, čím sa vytvoril bezpečný priestor pre deti, mládež a dospelých na športové a rekreačné vyžitie,
  • Skvalitnenie životného prostredia v mestskej časti Vranie a zároveň efektívnejšie , viacúčelové využívanie revitalizovanej náučno- oddychovej zóny.

 

Ing. Farntišek Kubišta

Predseda OZ Naše Vranie

IMG_2321 - kópia IMG_2325 - kópia IMG_2330 - kópia IMG_2345 IMG_2347 IMG_2351 - kópia IMG_2365 - kópia