VIII. Medzinárodný festival zborového umenia Žilina Voce Magna 2017

  1. ročník Medzinárodného festivalu zborového umenia Žilina Voce Magna 2017 organizoval Žilinský miešaný zbor, v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom pod záštitou primátora mesta Žilina Igora Chomu.

 Festival sa začal otváracím koncertom v Dome umenia Fatra Žilina 5. októbra 2017, kde sa predstavil festivalový hosť – Detský zbor Kantiléna (CZ), Miešaný zbor Konzervatória Žilina a tiež Žilinský miešaný zbor a Cantica Collegium Musicum Martin, ktorí uviedli spolu so Štátnym komorným orchestrom vokálno-inštrumentálne dielo Stabat Mater od Jevgenija Iršaia, pod taktovkou dirigenta Štefana Sedlického.

Piatkový festivalový koncert (6. október) patril ďalším zahraničným hosťom Mužskému speváckemu zboru Brodosplit (HR), Univerzitnému zboru Pecz (HU) a opäť detskému speváckemu zboru Kantiléna (CZ) Špičkové vystúpenie týchto telies sa prezentovalo v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline o 19.00 hod. V ten istý deň v Kysuckom Novom Meste o 18.30 hod. burácal spevom aj farský kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie.  Tretí Festivalový koncert tam nbapĺňali vybrané kvalitné súťažné zbory – Chorus Ostrava (CZ), Komorný spevácky zbor Ondrášek (CZ) a ženský zbor Belius (SK)

Sobotný festivalový deň 10. Október 2017, začal I. ročníkom Medzinárodnej súťaže, ktorý sa konal na dvoch miestach, KS konzervatória Žilina a Dom umenia Fatra Žilina. Pod dohľadom 6 člennej odbornej poroty si zmeralo svoje spevácke sily 24 domácich i zahraničných zborov. O 15.00 hod. sa konala súťaž o hlavnú cenu: Grand Prix Žilina Voce Magna 2017, ktorú vyhral Detský spevácky zbor Jitro z Hradca Králové. O 17.00 hod. sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov.

Sobotný večer už tradične prináležal Galakoncertu v Dome umenia Fatra Žilina. Okrem dvoch festivalových hostí – Brodosplit a Univerzitný zbor Pecz, paril Galakoncert víťazom I. ročníka Medzinárodnej súťaže: dievčenský zbor Cambiar La Música (SK), Moraviachor (CZ), Jitro (CZ), Canzona neosolium Unique (SK). Na každom koncerte sa zúčastnilo približne 400-700 poslucháčov.

Vyfinancovanie projektu a doklady budú odovzdané do termínu podľa zmluvy. Finančné výnosy nám v projekte nevznikli žiadne.

Festival mal veľmi pozitívnu odozvu u všetkých poslucháčov a aj vďaka finančnej podpore Mesta Žilina sme ho mohli zrealizovať. V tomto projekte chceme pokračovať aj v roku 2018, kedy sa má uskutočniť už IX. ročník Festivalu a II. Ročník úspešnej medzinárodnej súťaže.

 Projekt bol propagovaný:

Internetový magazín Žilina Dnes, Kam do mesta, časopis Naša Žilinská diecéza, RTVS, Rádio Devín, rádio Regina, TV LUX, Rádio Frontinus, Sme.sk, Rádio Sever, TV Raj, Žilinský večerník, MY noviny, TKKBS,  Euroawk, Arton, plagáty a letáky v meste, video spot na Hlinkovom námestí, bilboardy v počte 20ks a citylighty v meste v počte 12ks, plagáty v MHD ZA.

 Internetové médiá:

https://www.ondraseknj.cz/foto-komorni-sbor-mezinarodni-festival-zilina-voce-magna/ondrasek-komorni-sbor-mezinarodni-festival-zilina-voce-magna-rijen-2017-8/

http://www.kysuckenovemesto.sk/kalendar-podujati/events/zilina-voce-magna.html

https://www.partymenu.eu/sk/59917-viii-medzinarodny-festival-a-sutaz-zilina-vocemagna-2017

http://aktuality.izilina.sk/zilina-voce-magna-2017-medzinarodna-sutaz-zboroveho-umenia/

https://kazdyden.sk/videa/festivalu-zilina-voce-magna-sa-zucastnilo-vyse-600-spevakov

http://www.konza.sk/doc/2017/plagat.pdf

http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pozvanky/zilina-voce-magna-2017-medzinarodna-sutaz-zboroveho-umenia

https://tlacovespravy.sme.sk/c/20642827/zilina-voce-magna-2017-medzinarodna-sutaz-zboroveho-umenia.html

http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=15344

http://www.kamdomesta.sk/zilina/voce-magna-2017

http://www.viamania.sk/detail/32514/zilina/i-medzinarodna-sutaz-zboroveho-umenia-zilina-voce-magna-2017/

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171006017

http://www.skozilina.sk/aktuality/c-1457/vsledky-sae-voce-magna-2017/

http://www.zilinskymiesanyzbor.sk/doc/8VMUvod.pdf

http://www.podmevon.sk/podujatie/viii-medzinarodny-festival-a-sutaz-zboroveho-umeni

https://www.ajdnes.sk/viiimedzinarodny-festival-a-sutaz-zboroveho-umenia-zilina-voce-magna-2017/zilina/77711

http://aktuality.izilina.sk/zilina-voce-magna-2017-medzinarodna-sutaz-zboroveho-umenia/

https://www.navstevnik.sk/program;jsessionid=290CCE1F00AC881343F7529F7922103E?institutionId=9&categoryId=1003&lang=en

http://www.akcuj.sk/udalost-archiv/10584/i-medzinarodna-sutaz-zboroveho-umenia-zilina-voce-magna-2017

https://www.youtube.com/watch?v=oIJ-_1jBQ5Y

https://www.youtube.com/watch?v=zB-HmqijyCE

http://www.sursumcorda.sk/oznamy.html

https://signedevents.com/slovakia/zilina/i-medzin%C3%A1rodn%C3%A1-s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE-zborov%C3%A9ho-umenia-%C5%BEilina-voce-magna-2017/

 

Vypracovala: Katarína Juhásová, koordinátorka projektov Miešaného zboru Žilina, OZ

 

V Žiline, dňa 19.10.2017