V zdravom tele zdravý čuch

Číslo zmluvy 104/2021 OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu V zdravom tele zdravý čuch
Dátum konania projektu 12.11.2021
Predkladateľ Detské centrum Havino, s.r.o.

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom nášho projektu bola podpora zdravia a zdravého vývinu detí po dlhodobej izolácie počas pandémie COVID. Okrem toho bolo našim cieľom podporovať vytváranie priateľstiev a stabilizovanie vzťahov medzi deťmi zdravými i so špecifickými potrebami, vytváranie príležitostí na stretávanie sa vo voľnom čase a zmierňovanie dôsledkov dlhodobej izolácie s využitím canisterapie, filiálnej terapie a terapie hrou. Pre zdravé deti i pre deti so špeciálnymi potrebami sme chceli vytvárať príležitosti na stretávanie sa, rozhovory a spoločné hry. Chceli sme umožniť deťom a mladým ľuďom aktívne trávenie voľného času so psíkmi a medzi deťmi. V projekte sme rátali s krúžkovými činnosťami ako aj letnými aktivitami. V neposlednom rade bolo našim cieľom vytvárať bezpečné prostredie, v ktorom sa deti cítia dobre.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V rámci projektu sme uskutočnili dva tábory pre zdravé deti ako aj pre deti so špeciálnymi potrebami. Možnosti aktívneho trávenia voľného času pre deti so špeciálnymi potrebami sú v meste Žilina obmedzené, myslíme si, že naše činnosti významným spôsobom prispievajú k pokrytiu tejto oblasti. V našom kolektíve sa ocitli deti s ADHD ako aj PAS. Hlavnými potrebami týchto detí po dlhodobej izolácii boli hlavne nedostatok sociálnych kontaktov s rovesníkmi, nedostatok kolektívnych aktivít. Naše aktivity boli zamerané na kontakt so psom, spoznávanie rôznych plemien, upevňovanie väzieb medzi deťmi a zvieratami, rešpektovanie potrieb, rozprávanie o emočných prejavoch psíka a následné prenášanie týchto poznatkov na
vlastné emočné prežívanie detí. Využili sme veľa pohybových aktivít, aby sa deti dostali bližšie do kontaktu so svojim fyzickým telom. Deti absolvovali spoločné záťažové tréningy a vonku kolektívne športy.
Finančné prostriedky sme využili v súlade s nastaveným rozpočtom. Zakúpili sme terapeutické pomôcky – figúrky na prácu so symbolmi, senzorické pomôcky na zmyslové vnímanie, canisterapeutické pomôcky na
aktivity so psíkmi, športové pomôcky na prácu s telom a skupinové aktivity, deky a iný tvorivý materiál na výroby hračiek pre psíkov, tvorivý a kreatívny materiál na tvorivé dielne. Vydali sme propagačný materiál-leták v rôznych veľkostiach. Krúžky fungovali od mesiaca máj pre zdravé deti i pre deti so špeciálnymi
potrebami, s narušenou komunikačnou schopnosťou, downovým syndrómom i ľahkým mentálnym postihnutím.

Mediálne výstupy: 

web stránka – máj 2021 – informácie o krúžku
Facebook – jún 2021 – pozvánka a prihláška na tábor

Galéria: