Rozširovaním poznatkov k zvýšenej profesionalite

Finančné prostriedky  poskytnuté mestom Žilina v roku 2016 sme využili na zakúpenie psychodiagnostických testových batérií (v počte 4 ks) a odbornej literatúry (v počte 8 ks), ktoré používame na zvyšovanie odbornosti pracovníkov, a tým aj kvality a profesionality služieb poskytovaných deťom, ktoré sa stali obeťami týrania, zneužívania (vrátane sexuálneho zneužívania) a zanedbávania, ako aj ich rodinám. Testové batérie a odborná literatúra sú využívané pri práci detskými obeťami násilia a ich rodinami, prípadne rodinami v kríze, v rámci nášho OZ na pracoviskách na území Mesta Žilina: Poradenské centrum Náruč Žilina, Detské krízové centrum Náruč (Žilina – Zádubnie) a v novovziknutom Detskom advokačnom centre Náruč (Žilina – Vlčince).

Zakúpené materiály napomáhajú rozširovať poznatky odborníkov pracujúcich s deťmi zároveň a dopĺňajú knižnicu nášho OZ o odbornú literatúru zameranú tak na psychologickú a sociálnu diagnostiku, ako aj na najmodernejšie psychologické a sociálne postupy práce.

V Žiline dňa 04.11.2016

Správu spracovala Mgr. Kapustová Michaela

foto4 foto1 foto2 foto3