Robotická súťaž Roborave Sumo

Číslo zmluvy: 91/2019
Názov projektu: Robotická súťaž Roborave Sumo
Dátum konania projektu: 22.11.2019
Predkladateľ: Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET, klub 958 Žilina

Cieľom projektu bolo:
Hlavné ciele:
– Podporiť súťažné stretnutia komunity mladých robotikov.
– Zabezpečiť pokračovanie atraktívnej robotickej súťaže v Žiline.
– Prilákať mladých do robotických krúžkov.
– Podpora detí a mládeže so záujmom o techniku, programovanie a robotiku.
– Podpora zdieľania vedomostí medzi súťažnými tímami.
Cieľová skupina:
Tejto súťaže sa pravidelne zúčastňujú deti základných a stredých škôl z okolia Žiliny a detí niekoľkých klubov mimo Žiliny. V tomto roku sme plánovali otvoriť aj kategóriu OPEN pre dospelých a pre roboty zostavené bez využitia robotických stavebníc.
Predpokladaná účasť:
Predpokladali sme účasť približne 60 súťažicich v sprievode asi 15 vedúcich krúžkov, s tým že pozveme aj
mimožilinských účastníkov.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Uvedené ciele sa na realizovanom podujatí podarilo naplniť. Vzhľadom na to, že sa nám nepodarilo získať financie v plánovanom rozsahu, niektoré plánované sprievodné akcie sme nerealizovali, alebo sme ich upravili. Podujatie sme zrealizovali počas jedného dňa s maximálnym využitím času až do večera. Workshopy plánované na dvojdňovú verziu podujatia sme zmenili na konferenciu pre vedúcich tímov a pracovníkov Žilinskej univerzity na tému Motivácia práce vedúcich pracovníkov s mládežou na robotických súťažiach.
Účasť na tomto ročníku robotickej súťaže Sumo robotov bola rekordná, súťažiť prišlo až 91 žiakov a šudentov zo ZŠ a SŠ z celého Slovenska, čo bolo o niečo viac, ako plánované maximum a cca dvojnásobok oproti ročníku 2018. Vďaka výbornej podpore zo strany dobrovoľníkov sme dokázali pripraviť viac súťažných ihrísk s rozhodcami a na súťaž sme pozvali aj všetkých prihlásených náhradníkov.
Súťaž pomohlo organizačne zabezpečovať 20 dobrovoľníkov z IT firmy INLOOPX by Avast v Žiline, zo Žilinskej univerzity, z ICM Martin a z 2 AMAVET klubov.

Zo schváleného rozpočtu sme využili všetky pridelené prostriedky na pokrytie nákladov na prípravu turnaja a zabezpečenie súťažného dňa. Keďže schválený rozpočet bol menší ako plánovaný, nie všetky jeho položky sme aj realizovali a tieto nie sú v predloženom vyúčtovaním vôbec uvádzané. Podarilo sa nám získať aj ďalšie vlastné prostriedky z vlastných zdrojov AMAVET-u a od sponzorov (Matador Group, Avast Software), tiež časť nákladov zabezpečil druhý Amavet klub a tak mohlo byť podujatie úspešne zrealizované.

Mediálne výstupy:
https://www.zilinak.sk/prispevky/13259/v-priestoroch-zilinskej-univerzity-sutazili-roboty-kategorie-sumo-vramci-robotickej-sutaze-roborave – 25.11.2019 – článok
https://www.amavet.sk/roboraveamavet- roboticka-sutaz/ – od septembra 2019 – Vyhlásenie súťaže / Pozvánka
http://botzone2019.coderdojo.sk/ – od septembra 2019 – stránka súťaže / Výsledky
http://e-revue.amavet.sk/?newsletter=12-2019 – december 2019 – článok v AMAVET e-Revue