Klub robotiky The Benders

Číslo zmluvy: 86/2019
Názov projektu: Klub robotiky The Benders
Dátum konania projektu: 30.11.2019
Predkladateľ: Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET, klub 958 Žilina

Cieľom projektu bolo: Hlavné ciele:
1. výroba testovacích plôch vytlačených v kvalite reklamného bannera na plachtovine
2. výroba skladacieho testovacieho ihriska pre súťaž Micromouse
3. výroba testovacích ihrísk na súťaž Sumo (v 2 rôznych veľkostiach)
4. nákup robotickej stavebnice
5. nákup notebooku alebo tabletu na programovanie robotov
Cieľová skupina: Členovia AMAVET klubu 958 – The Benders
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Realizáciou tohto projektu sa nám podarilo zabezpečiť niekoľko nových testovacích plôch na kvalitnejší tréning našich členov na rôzne robotické súťaže. Vzhľadom na nižsí reálny rozpočet ako bol pôvodný plán sme zabezpečili len časť ihrísk a zvyšné sa budeme snažiť vyrobiť neskôr.
Splnili sme si tak tieto ciele projektu:
1. čiastočne – výroba sady najdôležitejších plôch
2. čiastočne – príprava menšieho ihriska, ktoré sa ale bude dať neskôr ľahko rozšíriť
3. úplne – vyrobili sme viac ihrísk, ako sme plánovali, aby si ich mohli členovia požičať aj domov
Ďalšie ciele 4 a 5 sme pre nedostatok financií uznali za nereálne a budeme sa ich snažiť realizovať neskôr v
budúcnosti po získaní ďalších finančných prostriedkov.

Mediálne výstupy:
http://thebenders.coderdojo.sk/novecvicne-ihriska/ – november 2019 –  článok
http://e-revue.amavet.sk/?newsletter=12-2019 – december 2019 – článok