Komunitné kompostovanie v Žiline

Projekt začal písať históriu v decembri 2014, kedy sme vyrobili prototyp kompostéru na Moyzesovu ulicu. V júli 2015 sme osadili prvý oficiálny komunitný kompostér na Predmestskej ulici, ktorý do dnešného dňa využíva viac ako 60 domácností aj z iných kútov mesta a do procesu kompostovania sa dostalo už minimálne 10 ton bioodpadov rastlinného pôvodu z bytových domácností a bolo spracovaných 2 tony kompostu. Časť z nich skončilo aj na jar 2017 naspäť v domácnostiach na balkónové, záhradkárske či sídliskové účely. Posledná várka, ktorú sme spracovali – preosiali v októbri 2017, bude pripravená na ďalšie využitie do jari 2018. Prioritne bude poskytnutá obyvateľom, ktorí pestujú okrasné rastliny a dreviny v okolí vchodov na Predmestskej ulici a skrášľujú tak spoločné životné prostredie.

Projekt stále trvá a jeho súčasťou je pravidelný dohľad nad kompostérmi, ktorý je pre správny priebeh kompostovania nevyhnutný. Do starostlivosti o kompostéry a v spolupráci s Úradom práce sme zapojili bezdomovca Tibora Blšťáka, ktorý nám pomáhal pol roka. Od augusta nám začal pomáhať Peter Kraus, ktorý nám padol ako dar z neba, konkrétnejšie z Domu sv. Vincenta. Pozícia kompostmajstra mu po týždni nerobila problém a projekt tak naplno dostal aj sociálny rozmer. To sme ešte nevedeli, s čím všetkým nám pán Kraus pomôže.

Získaním grantovej dotácie od mesta Žilina ako aj vďaka iným podporovateľom* sme sa rozhodli projekt rozšíriť na ďalšie miesto – na Bajzovu ulicu, ktorú obýva cca 1200 obyvateľov.  Pred koncom školského roka sa naskytla príležitosť urobiť prednášku pre študentov Gymnázia Hlinská, čo náš Michal s radosťou prijal. V lete sme začali pracovať na návrhu nových komunitných kompostérov, za čo ďakujeme chalanom Matúš Pisár a Michal Macek. Kompostéry dostali nový vzhľad, dlhšiu životnosť, väčší objem, lepšiu funkčnosť a praktickosť. Dva budú osadené do konca novembra na Bajzovej ulici a tretí neskôr na Predmestskej ulici. Koncom leta sa nám v spolupráci s OZ Tibia podarilo zorganizovať nultý ročník neformálnej konferencie s názvom „Kto udržuje trvalú udržateľnosť?“, v ktorej budovaní by sme radi pokračovali. Verejnosti sa predstavilo 5 občianskych združení (PríStav Kysuce o.z., OZ Tilia, OZ Pangae, Prírodné záhrady, OZ Kompostujme) zo Žiliny a blízkeho okolia, ktoré svojou činnosťou prispievajú k trvalej udržateľnosti životného prostredia. Súčasťou konferencie bol aj náš workshop výroby domáceho kompostéru s dážďovkami, čím sme rozšírili ekologický spôsob spracovania si bioodpadov do ďalších 10 domácností. Príchodom školského roku sme ešte niekoľko krát zavítali na Bajzovu ulicu, kde sme osobnými rozhovormi a tlačenými materiálmi oboznamovali obyvateľov s možnosťou separovať a kompostovať bioodpad z svojich domácnosti neďaleko ich bytov. Veľká väčšina z nich vítala túto možnosť a z pozitívnych reakcií obyvateľov sme boli veľmi prekvapení. Obyvatelia Bajzovej ulice a okolia, chcete kompostovať? Prihláste sa TU.

Ďakujeme všetkým ľuďom a organizáciám za podporu, milé slová, ale aj kritiku a tešíme sa na ďalšie výsledky kompostovania.

Tím OZ Kompostujme

* MOBIS Slovakia, SIEMENS, MGM Žilina, Krystalia, Sultan Kebab, Cibex, Habesh Coffee, Ekotop FILM, Priatelia Zeme – SPZ, Trendis, Ekocentrum Lesopark, JRK Waste Management, Tomatoes.sk, Žilina Stanica-Záriečie, Žilinak, Žilinský večerník, MPO Metal a darcovia 2 a 3 % z daní z príjmov.

dav
dav

dav
dav