Čisté mesto aj so psíkmi

Príprava projektu:

05/2017: zahŕňala stretnutia projektového tímu, prípravu propagačných materiálov a tlačovej správy a zadanie výroby mikroténových vreciek na exkrementy.

V termíne od 6/2017 – 10/2017: boli pracovníkmi našej spoločnosti roznesené propagačné materiály. Zároveň boli pripravené aj samotné vrecká na distribučnom mieste. Pri distribúcii boli chovateľom bezplatne vydané rolky vreciek, ktoré si mohli vyzdvihnúť vo frekvencii 1krát za 2 mesiace.

Ukončenie projektu a následné aktivity: Po ukončení projektu bolo v rámci projektového tímu zhodnotené naplnenie cieľov projektu a plánované pokračovanie aktivít. Projekt bol ukončený v termíne 31. 10. 2017 vypracovaním záverečnej správy k projektu a finančnej správy. Distribúcia vreciek bude však pokračovať aj po ukončení projektu, až po úplné odovzdanie zásob chovateľom.

Výsledky projektu: Výsledkom projektu je podpora a motivácia chovateľov psov zo Žiliny k zodpovednému správaniu voči svojmu okoliu a iným obyvateľom mesta. Bezplatná distribúcia mikroténových vreciek funguje aj v iných mestách na Slovensku, ku ktorým by sa pridalo aj mesto Žilina. Projektom sme tiež zároveň prispeli k zdravšiemu a bezpečnému prostrediu na verejných priestranstvách v meste.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA