Projekt troch ZUŠ

Posted by

Projekt troch ZUŠ“ združuje žiakov a učiteľov hudobných odborov z troch partnerských škôl: ZUŠ Vyškov (ČR), ZUŠ Virovitica (Chorvátsko) a našej ZUŠ Ferka Špániho, Žilina. Každoročne v inom štáte sa stretnú na približne jednotýždňové hudobné kurzy, kde pripravujú spoločný koncert, ktorým podujatie vrcholí. Náš koncert sa konal počas Staromestských slávností, ďalší koncert sa uskutočnil na konzervatóriu. Súčasťou boli aj poznávacie výlety v krajine, ktorá kurzy organizuje. Koordinátorom projektu bola pani zástupkyňa Mgr. Dagmar Wróbelová.

Žiaci z troch rôznych krajín potrebujú odborné aj osobné kontakty so žiakmi z iných kultúr, aby sa rozvinuli po odbornej aj osobnostnej stránke. Projekt bude pokračovať dlhodobo v ročných obmenách stretávaním sa všetkých troch základných umeleckých škôl pri príležitostiach rôznych vystúpení v rámci partnerstva škôl.

Ciele nášho projektu boli:
Cieľ projektu č. 1:
Rozvíjať inštrumentálne a spevácke zručnosti žiakov, estetické cítenie a vzťah k hudbe na týždňových hudobných kurzoch s využitím aj pedagogických podnetov z ďalších dvoch škôl.

Cieľ projektu č. 2:
Podpora multikultúrnej komunikácie s pedagógmi a žiakmi z Českej republiky a Chorvátska.

Cieľ projektu č. 3:
Spoznávanie a propagácia kultúrnych a prírodných krás severného Slovenska.

Stanovené ciele boli naplnené.

Žiaci troch základných umeleckých škôl sa stretli v Žiline a následne sa presunuli do Terchovej-Šípkovej. V škole prírode v Terchovej boli ubytovaní počas 5 dní, kde navzájom spolupracovali na príprave koncertov. Hudobné kurzy boli vedené takým spôsobom, aby sólové vystúpenia žiakov pripravovali pedagógovia z iného štátu. Duá, komorné súbory a súbory boli poskladané zo žiakov rôznych štátov. Tým sa dosiahol vplyv podnetov z iných škôl a iných kultúr. Zároveň sme spoznávali prírodné a kultúrne krásy nášho kraja – Chleb, Terchová, Budatín.

Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 01008 Žilina

Dokument na stiahnutie: Projekt troch ZUŠ (Formát PDF)

DSC_0007 DSC_0136 DSC_0433 DSC_02572 DSC_0003