III. športových hier seniorov s vnúčatami

Posted by

Záverečná správa o vyhodnotení
III. športových hier seniorov s vnúčatami – Základnej organizácie JDS v Žiline – Bytčici konaných dňa 6. júna 2015 na ihrisku TJ Tatran Bytčica pod záštitou primátora s finančnou podporou mesta Žilina

III. športové hry seniorov s vnúčatami Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina – Bytčica sa konali podľa programu od 8:30 hod. Zúčastnilo sa celkom 150 účastníkov.
Športové hry sme pripravili ako súčasť osláv Dňa matiek, Dňa detí a Dňa otcov. Pre oživenie sme zapožičali kostým kráľovnej, šaša a leva. Všetkým účastníkom sa takéto spestrenie hier veľmi páčilo. Šašo Mišo pomaľoval všetky deti na tvár a záujem o pomaľovanie prejavili aj najstarší účastníci. Deti dostali pečiatku zvieratka na ruku, pri zaregistrovaní, aby mohli súťažiť. P. primátor Ing. Igor Choma oficiálne otvoril III. Športové hry príhovorom s ocenením
medzigeneračnej spolupráce seniorov s vnúčatami a zaželaním úspešného priebehu súťaží.
Oficiálneho otvorenia sa tiež zúčastnili zástupcovia mesta Žilina p. II. viceprimátor Mgr. Anton Trnovec a poslanec MZ p. Jozef Juriš. Súťažiaci aj rozhodcovia zložili predpísaný sľub o férovom športovaní a rozhodovaní. Pred samotnými súťažami bola prehliadka schopnosti
počúvania povelov cvičených psíkov vycvičených pre canisterapiu. Aj táto akcia sa stretla u všetkých účastníkov s veľkým záujmom a obdivom.
Súťažilo sa v rôznych disciplínach, ktoré si vyskúšali seniori aj deti. Beh, kop do bránky, hod športovým granátom, petanq, stolný tenis, boolobal, kolky, hod váľkom, ťah lanom. O ťahanie lanom je každý rok veľký záujem nakoľko súťažia dievčatá proti chlapcom. Pri behu najmladších detí s radosťou pomáhali rodičia. Po vyčerpaní všetkých súťažných disciplín bolo podané občerstvenie – kotlíkový guľáš od našich kuchárov. Pitný režim bol zabezpečený cez zdravotný
personál, ktorý našťastie nemusel poskytnúť inú zdravotnú službu. Rozhodcovia dodržiavali pravidlá hier a dbali na bezpečnosť súťažiacich. Všetci rozhodcovia boli označení rovnakými
tričkami a čiapkami. Vyhodnotenie súťaží bolo odmenené diplomami pre každé dieťa a seniori na prvých miestach. Upomienkové predmety – magnetky s heslom „Hýbme sa sami, aby nemuseli hýbať s nami“, gumu so smajlikom, hra so šašom a sladká odmena boli odovzdané všetkým súťažiacim. Pre tých, ktorí nemôžu sladkosti bolo poskytnuté ovocie. Počasie nám bolo naklonené a všetci účastníci sa rozchádzali so želaním opätovného prežitia krásneho dňa pri
športových hrách v roku 2016. O fotenie s „kráľovnou, šašom a levom“ bol veľký záujem. Je potešením, že nám prichádzajú pomáhať aj rodičia detí, čím vzniká trojgeneračná akcia.
Úprimne ďakujeme mestu Žilina za záštitu a finančnú pomoc, bez ktorej by sme takéto podujatie nemohli uskutočniť.

Informácia o podujatí bola zverejnená na webovej stránke mesta Žilina a :
http://jds-zilina.webnode.sk/news/iii-sportove-hry-seniorov-s-vnucatami/
aj v Žilinskom Večerníku 2x č. 22 -26.5.2015 str.17, a č.23 – 2.6.2015 str.17,
http://www.zilinskyvecernik.sk/sites/default/files/download_archive/zv-22-2015.pdf
http://www.zilinskyvecernik.sk/sites/default/files/download_archive/zv-23-2015.pdf

Fotodokumentácia zverejnená na webovej stránke:
https://picasaweb.google.com/108659012672557452094/IIISportoveHrySeniorovSVnucatamiDn

V Žiline 17.6.2015
Mária Žideková v. r.
Predsedníčka
ZO – JDS Žilina – Bytčica


Dokument na stiahnutie: Záverečná správa pre mesto Žilina o III. športových hrách v Bytčici (Formát PDF)