Park sv. Juraja v mestskej časti Trnové

Popis projektu: „Výsev parkového trávnika o celkovej rozlohe 2 700 m2“

Územie sa nachádza v otvorenom priestranstve na rovinatom teréne v tesnej blízkosti unikátneho dreveného kostolíka sv. Juraja v mestskej časti Žilina – Trnové.

Medzi prvé práce patrili brigády obyvateľov mestskej časti Trnové a členov občianskeho združenia Malá Fatra. Pri organizovaní brigád nám pomáhal  pán farár Róbert Krajčík z farnosti Trnové. Brigádnici čistili plochu od čiernych skládok,  samonáletov, burín, prehĺbili koryto žľabu na odtok vody z plochy trávnika. Niektorí vyžínali, ďalší zbierali a odvážali odpad do kontajnera.

Plocha, na ktorej sa mal zasiať trávnik, bola veľmi znehodnotená čiernymi skládkami a neudržiavaním. Nachádzala sa tam veľká burina. Z toho dôvodu sme museli požiadať o pomoc firmu Bio Timbers s.r.o., aby plochu zmulčovala. Tak sa pripravila plocha na ďalšie potrebné práce ako boli skyprenie plochy, nivelácia.  Pri zabezpečení nasledovných prác nám pomáhal pán poslanec za Trnové Jozef Juriš. Nepriaznivé počasie oddialilo prípravy na siatie trávnika. Agrotechnické termíny nás donútili osloviť firmu Adacom progatec, s.r.o. , ktorá pokračovala v plošných úpravách terénu, v nivelácií a z časti vo výseve trávnika.  Dážď spomalil práce a nakoniec  výsev dokončila firma so záhradníckymi službami. V miestach pri mokradi sa nachádzali jamy, ktoré sa zaviezli zeminou. Pri úprave plochy trávnika sme potrebovali zhutniť navážané plochy ornicou, aby pri výseve trávnika nevznikli veľké nerovnosti.

Počas brigád sa o brigádnikov starali členovia občianskeho združenia Malá Fatra, zakúpili potrebné náradie, občerstvenie, zabezpečili letáky na brigády do schránok.

Obyvatelia mestskej časti Trnové sa hlásili na ďalšie akcie, ktoré  sa budú konať v najbližších dňoch na úprave mokrade v parku sv. Juraja v Trnovom.

Týmto chceme poďakovať mestu Žilina za poskytnutú dotáciu. Pomohla nám pri prvých prácach v teréne a odštartovaní budovania parku v Trnovom.

 

Veronika Kubalová

Štatutárny zástupca Malá Fatra, občianske združenie