Divadelné predstavenie METRO

Divadelné predstavenie METRO sme odohrali celkovo 5x v Dome odborov v Žiline. (2x 22.5.,1x 23.5. a 2x 20.6.2017). Štyrikrát bolo predstavenie určené pre školy pôsobiace na území mesta Žiliny a jedenkrát pre verejnosť. Na predstavenie prišlo celkovo 951 divákov, z toho bolo 729 žiakov základných a stredných škôl.

Tri ciele, ktoré sa stanovili boli splnené nasledovne:

  1. Predstaviť mladým ľuďom, že často využívajú útek do fiktívnych svetov ako útek pred

ťažkosťami súčasného sveta: divadlo nútilo k zamysleniu sa. Základnou otázkou na ktorú si mohol každý divák odpovedať, bolo, či aj on nežije vo fiktívnom svete. Či sa nebojí vrátiť späť do reality

  1. Predstaviť mladým ľuďom, že takýmto útekom sa vyhýbajú možnosti prekonať ťažké

okamihy, či životné krízy a odmietajú postaviť sa im čelom: V divadle sa vyskytovali postavy ľudí, až nápadne sa podobajúcich na psychológov. Tieto postavy nútili ľudí naďalej ostať vo fiktívnom svete. V skutočnosti to boli postavy, ktoré predstavovali každého jedného diváka a to čo sa odohráva v ich vlastnej hlave. Základná otázka tu bola: „Nepresviedčam ja sám seba, aby som naďalej žil vo fiktívnom svete?“

  1. Ukázať mladým ľuďom niekoľko dôvodov, prečo by sa mali vrátiť zo svojho fiktívneho

sveta do reality a čo by im k tomu mohlo pomôcť: Nakoniec sa hlavným hrdinom podarilo vrátiť do reality. Do podobnej pozície sa mohol postaviť aj každý divák…

 

Divadelnú hru pripravilo a realizovalo celkovo 30 ľudí, ktorí boli prítomní na všetkých piatich predstaveniach.

Zmeny oproti očakávaniam:

  • očakávali sme väčší počet divákov (1.500)
  • takisto, že predstavenia zahráme aj na Staničke, ale zahrali sme ich viac ako sme plánovali v Dome odborov (bolo to lepšie kvôli technickému zabezpečeniu)

Hodnotenie projektu prebehlo zisťovaním počtu divákov a spätnou väzbou zo strany riaditeľov škôl osobným pohovorom.

28.6.2017 bolo hodnotiace stretnutie všetkých ľudí zapojených do projektu, ktoré trvalo 5 hodín. 30.6.2017 sa stretla Rada cechových majstrov OZ „Divadlo s myšlienkou“ aby sa vyjadrila, či predstavenie konané dňa 20.6.2017 bolo derniérou. Zhodli sa, že sa ešte ponúkne možnosť opätovného predstavenia pre tie školy, ktoré v uvedených dátumoch sa nemohli zúčastniť ale boli ochotné. Predpokladá sa, že v prvých troch mesiacoch školského roka 2017/2018 sa odohrá minimálne jedno ďalšie predstavenie.

 

V Žiline 8.7.2017                                                        Jakub Krnáč

realizátor projektu