Osobnosti Žiliny v komikse, sieťotlači a modrotlači

Číslo zmluvy 101/2022
Názov projektu Osobnosti Žiliny v komikse, sieťotlači a modrotlači
Dátum konania projektu od 16.5.2022
Dátum konania projektu do 15.12.2022
Predkladateľ Súkromná škola umeleckého priemyslu

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom projektu bolo prezentovať vybrané osobnosti Žiliny mladej generácii a vytvoriť podmienky pre začlenenie zdravotne znevýhodnených žiakov zo špeciálnych škôl do spoločenského života formou netradičných výtvarných aktivít. Ďalšími cieľmi projektu bolo:
a/ rozvíjať spoluprácu žiakov so zdravotným znevýhodnením so žiakmi zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline,
b/ formovať pozitívne sociálne vzťahy medzi žiakmi špeciálnych škôl a intaktnou populáciou,
c/ rozvíjať výtvarné nadanie u žiakov so zdravotným znevýhodnením pod vedením žiakov a pedagógov zo SŠUP Žilina,
d/odstrániť spoločenské predsudky o handicapovaných ľuďoch a ich živote.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projekt, podporený grantovou dotáciou mesta Žilina, bol úspešne realizovaný podľa plánovaného harmonogramu. V jeho úvodnej fáze bola nadviazaná spolupráca SŠUP Žilina so Špeciálnou ZŠ s MŠ, J. Vojtaššáka 13, Žilina. Študenti našej školy navštívili špeciálnu základnú školu, kde sa stretli s jej žiakmi, aby sa vzájomne spoznali a prostredníctvom výtvarných aktivít zblížili. V ďalšej fáze študenti SŠUP vyberali osobnosti so vzťahom k mestu Žilina, ako napr. Karol Kállay, Ján Lenčo, Vojtech Spanyol, Viera Mecková, Stanislav Lajda, Miroslav Cipár, Peter Sagan, Ľubomír Feldek, Rudolf Sikora, Juraj Šoko Tabaček, Juraj Jánošík, Alexander Trizuljak, Milan Paštéka a pod. Vytvorili komiksové príbehy a návrhy na realizáciu workshopov netradičných výtvarných techník, ktorými bola chemická
modrotlač a sieťotlač. Tieto podklady boli použité pri spoločných workshopoch v priestoroch SŠUP Žilina. Boli vytvorené komiksové listy, omaľovánky, kyanotypie, tričká, tašky a iné drobné výtvarné diela s tematikou osobností Žiliny. Výtvarné práce boli prezentované širokej verejnosti na vernisáži v priestoroch SŠUP Žilina. V súlade so schváleným projektom bude pokračovať prezentovanie výsledkov projektu aj v priestoroch Mestského divadla, Mestského úradu v Žiline a partnerskej základnej školy. Finančné prostriedky boli použité v súlade s rozpočtom projektu na materiálno-technické zabezpečenie a realizáciu výtvarných výstupov projektu.

Mediálne výstupy

internet – 10/05/2022 – https://www.skolaumenia.sk/mesto-zilina-financna-podpora-oblast-vzdelavanie/
internet – 08/11/2022 – https://www.skolaumenia.sk/inkluzivne-vzdelavanie-v-praxi/
prezentácia – 17/05/2022 – prezentácia v Rosenfeldovom paláci, Žilina
prezentácia – 08/09/2022 – prezentácia v Rosenfeldovom paláci, Žilina
internet – 11/2022 – https://www.szsza.sk/
internet – 11/2022 – https://www.flickr.com/photos/skolaumenia/albums/72177720303497323

Galéria 

Príprava papiera na chemickú modrotlač

Výsledné produkty chemickej modrotlače

Práca s komiksom a omaľovánkami

Komiksy

Omaľovánky

Zúčastnení žiaci špeciálnej základnej školy a SŠUP