Mládež bez predsudkov

Číslo zmluvy 103/2022
Názov projektu Mládež bez predsudkov
Dátum konania projektu od 2.5.2022
Dátum konania projektu do 15.12.2022
Predkladateľ Občianske združenie ARCUS

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom nášho projektu „Mládež bez predsudkov“ bola prevencia radikalizácie mladých ľudí, žiakov ZŠ a SŠ v Žiline, kde sa už v minulosti prejavili závažné intolerančné správania. Pomocou metód Gestaltpedagogiky sme sa učili účastníkov vzdelávania, ako predchádzať intolerancii, kriticky myslieť, pochopiť seba samého a druhého človeka, pretože v procese radikalizácie medzi mladými ľuďmi sa kladie dôraz predovšetkým na sociálne a psychologické faktory. Zároveň sme posilňovali
kompetencie pri riešení polarizácie, stigmatizácie a napätia a snažili sme sa o inklúziu žiakov. Výnimočnosť projektu spočívala v zážitkových metódach, ktoré vychádzajú z Gestaltpedagogiky. Pri realizáciu projektu boli využívať metódy, ktoré deti bavia a oceňovali ich aj pedagógovia, ktorí boli so žiakmi na workshopoch.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Celý projekt „Mládež bez predsudkov“ bol realizovaný v súlade s plánom aktivit. Niektoré školy si workshopy objednali najskôr len pre dve triedy a následne nás žiadali zrealizovať projekt aj v ďalších triedach, pretože sa im jednotlivé aktivity páčili. Neplánovane sme projekt realizovali aj pre učiteľov, ktorí sa chceli naučiť viac o kritickom myslení, šikane a kyberšikane a tiež to, ako zaujímavo o týchto témach hovoriť so žiakmi, aké aktivity zapracovať do vyučovania. Stretávali sme sa len s pozitívnou
odozvou a kladným hodnotením projektu. Zaujímavosťou je, že počas projektu sa naša lektora nečakane stala predmetom hoaxu, ktorý vznikol mimo školského prostredia. Tento jej vlastný príbeh s viacerými zúčastnenými stranami, ktoré si vôbec neuvedomovali dôsledky svojho konania, sa stal súčasťou informácii o projekte a bude medializovaný po skončení projektu – v decembri spolu s projektom a donorom projektu. Finančné prostriedky z grantovej dotácie boli použité najmä pre účastníkov projektu. Boli im zabezpečené zakladače, perá, občerstvenie, odmeny. Ostatné finančné prostriedky sa využíli na nákup techniky, pomôcok a materiálu na vzdelávanie. Technika a pomôcky budú využívané na vzdelávanie aj po skončení tohto projektu v rámci udržateľnosti.

Mediálne výstupy
webstránka OZ ARCUS – od začiatku projektu – trvale – logo Mesta Žilina, článok o projekte, odkazy na články škôl a inštitúcii, ktoré o ňom písali
FB stránka OZ ARCUS – od začiatku projektu – trvale – logo Mesta Žilina, fotogaléria zo vzdelávania
školy a inštitúcie, v ktorých sa program realizoval – od začiatku projektu – trvale – logo Mesta Žilina, informácia o projekte, označenie mesta, ako donora projektu
Žilinský večerník – november – december 2022 – článok o priebehu celého projektu, o donorovi (Meste Žilina), fotogaléria
Regionálna TV – november – december 2022 – rozhovor o priebehu celého projektu, vlastnej skúsenosti lektorky z hoaxami a šikanou na internete
Celoslovenské média – november – december 2022 – zdieľané články z reigonálnych médii do celoslovenských médii
Rajec 24 – november 2022 – zdieľanie vzdelávania na stránke Rajec 24

Galéria 

Fotografia z workshopov Viac fotografií tu:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.440796677857455&type=3