Mladým žilinským virtuózom

Číslo zmluvy 597/2023
Názov projektu Mladým žilinským virtuózom
Dátum konania projektu od 7.10.2023
Dátum konania projektu do 7.10.2023
Predkladateľ OZ Umenie deťom

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť podnetné prostredie pre rozvoj
mladých talentovaných hráčov na zobcovú flautu a ponúknuť pedagógom
hudobného odboru vyučujúcim daný nástroj nové poznatky, ktoré budú
schopní začleniť do svojej pedagogickej činnosti.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Cieľ projektu bol splnený. Jeho účastníci pod odborným vedením medzinárodne uznávaných pedagógov a interpretov Kataríny Dučai a Gábora Prehoffera absolvovali intenzívny workshop, ktorý zahŕňal masterclass nadanými žiakmi ZUŠ L. Árvaya, prednášku o základoch interpretácie starej hudby a koncert lektorov. Žiaci bezprostredne, vnímavo reagovali na podnety lektorov, ich výkony v priebehu krátkeho času workshopu akcelerovali, čo je potvrdením ich hudobno-interpretačného
potenciálu do budúcnosti. Samotní lektori veľmi pozitívne hodnotili pripravenosť žiakov na ich výkon. Spätnou väzbou pre organizátorov boli vyjadrenia zúčastnených pedagógov základných umeleckých škôl, v ktorých veľmi vysoko hodnotili prínos pre ich profesijný rozvoj a jeho realizáciu na našom kurze „Mladým žilinským virtuózom“.

Mediálne výstupy

Webové sídlo ZUŠ L. Árvaya – september 2023 – Článok a plagát
Facebooková stránka školy ZUŠ L Árvaya – september 2023 – Plagát a odkaz na webové sídlo ZU
L. Árvaya
Kurz bol propagovaný na riaditeľstvách ZUŠ celého slovenska formou emailovej komunikácie  – september 2023 – Plagát a odkaz na webové sídlo ZUŠ L.Árvaya

Galéria