Kastračný program mačiek 2023

Číslo zmluvy 610/2023
Názov projektu Kastračný program mačiek 2023
Dátum konania projektu od 1.5.2023
Dátum konania projektu do 31.10.2023
Predkladateľ Žilinské labky

Cieľom projektu bolo:
Kastrácie mačiek – všetky kastračné zákroky boli realizované u MVDr. Staníkovej, ul Festivalova 4, Žilina. Odchyty mačiek sa vykonávali v už priebežne sledovaných lokalitách mesta Žilina a aj v prímestských častiach. Mačičky podľa povahy sa buď vypustili nazad von, alebo sme ich umiestnili
do dočasnej opatery a následne ponúkali na adopciu záujemcom, prípadne ostali u nahlasovateľov, ktorí sa o ne začali starať a informovali sa na možnosť kastrácie s príspevkom.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projekt je určený pre obyvateľov mesta Žilina priamo a obyvateľov prímestských častí, ktorí sú milovníkmi zvierat a samozrejme pre samotné mačky. Mačičiek na ulici žije stále veľa, chceme aby boli v dobrej zdravotnej kondícii, poznáme veľmi veľa lokalít ich výskytu, sú sledované a prikrmované. Projekt Kastračný program mačiek 2023 mal byť pokračovaním minuloročných činností a zamedzením nekontrolovaného množenia pouličných mačiek nielen v rámci mesta Žilina ale aj jeho prímestských častí. V minulých rokoch sa nám aj práve vďaka pomoci Mesta Žilina a príspevkov od občanov podarilo vykastrovať nemalé množstvo mačiek a tak sme dopomohli k tomu, aby sa zvieratká medzi sebou nekontrolovane nemnožili a aby sa ich zdravotný stav zlepšil. V tejto činnosti máme záujem pokračovať aj nasledujúce roky aby sa dostavil žiadaný efekt. V minulom roku sa nám podarilo získať ďalších dobrovoľníkov a podporovateľov, naše združenie zaznamenáva nárast adopcií aj celkový
záujem obyvateľov mesta Žilina a prímestských oblastí hlavne o kastráciu mačiek. Mnohí nahlasujú práve takéto zatúlané zvieratá, ktoré prichýlili a starajú sa o ne a vo veľkom sa informujú na možnosť riešiť kastračný zákrok s možnosťou príspevku od Mesta Žilina cez naše združenie. Kastrácie sa
vykonávajú celoročne, vo väčšom množstve hlavne od obdobia začiatku jari do konca jesene.

Mediálne výstupy

Sociálna sieť Facebook – celoročne – https://www.facebook.com/OZZilinskelabky/

Galéria