Menej obalového odpadu v Žiline

Ciele projektu, ktoré sme si stanovili:

  1. Hodinová banka potravín – v apríli sme sa spýtali obchodov a reštaurácií, či by boli ochotné ponúknuť potraviny, príp. veci, ktoré sú blízko konca spotrebnej doby. V ústrety nám vyšli v dvoch firmách – pobočky Slovnaftu a reštaurácie. Už v jarných mesiacoch nám priniesli potraviny. Takisto sme našli organizáciu OZ DOMINI, ktorá by bola prijímateľom a rozdávateľom tejto pomoci a jej zástupca p. Oliva Naništová sa aj stretla v máji s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za projekt, aby ho rozobrali z hľadiska aktuálneho vývoja, ale aj pohľadu do budúcnosti na ďalšie obdobie, s presahom až na rok 2019.
  2. Používanie sáčkov „frusack“- tento cieľ sme si povedali, že budeme podporovať hlavne po osobnej linke. Celá trieda, ktorá sa podieľala na projekte (sexta z GSF) si rozdali sáčky, aby v nich nakupovali a po svojich domoch, rodinách, propagovali tento štýl. Takisto sme sa dohodli s Krajskou knižnicou, kde som bol osobne, aby som mal 27.6.2018 prednášku o problematike.
  3. Komunitná chladnička – už od jarných mesiacov sme zháňali viaceré miesta, kde by sa mohla umiestniť. Ponúkli sme ju na vysokoškolské internáty. Nakoniec prejavili záujem na stredoškolskom internáte sv. Jozefa Robotníka a druhú chladničku sme umiestnili v priestoroch mládežníckeho strediska v priestoroch našej organizácie. Ponúkli sme viacerým ľuďom, aby do nej nosili potraviny a na viacerých verejných fórach sme tomu robili reklamu.

Hodnotenie projektu prebehlo priamym pozorovaním. Podarilo sa v spolupráci s OZ DOMINI rozbehnúť viaceré konkrétne druhy pomoci, keď OZ pomohlo mamičkám s deťmi (tu spolupracovali s OZ LOĎ).

Druhý a tretí bod: na prednáške v Krajskej knižnici sa zúčastnili traja ľudia, čo samotní pracovníci hodnotili ako sklamanie. Na druhej strane sextáni (teraz už septimáni) úspešne propagujú po osobnej linke frusack sáčky. Komunitná chladnička zaznamenáva prvé úspechy – sú ľudia, ktorí už do nej nosia jedlá s napísaným dátumom spotreby.

 

V Žiline 13.11.2018                                                  Marián Drahoš

realizátor projektu