MEMORIÁL MUDR. VLADIMÍRA HARINEKA, XXVI. Ročník súťaže družstiev prvej pomoci dospelých

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka ako súťaž dobrovoľných záchrancov Slovenského Červeného kríža sa konal už 26-krát na Slovensku, v dňoch 22-23. jún 2018 súťaž privátala Žilina. Na dva dni sa mesto Žilina premenilo na mesto záchrancov. Rekordne sa zapojilo až 29 tímov, pričom každý tím bol zložený z 5 členov, dohromady 145 záchrancov. Súťaž slávnostne otvoril prezident Slovenského Červeného kríža a garant súťaže Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. v sprievode slávnostného programu v priestoroch Novej synagógy v Žiline v piatok večer. V sobotu od skorých ranných hodín sa súťažiaci pasovali s deviatimi súťažnými a ôsmimi nesúťažnými (oddychovými) stanovišťami. Dopravná nehoda osobných vozidiel a motorkára s poranenou chrbticou, výbuch plynovej kotolne s deviatimi zranenými osobami, elektrinou zasiahnutý bezdomovec, zástava krvného obehu a úraz hlavy pri hokeji, stratený astmatik s priateľkou hovoriaci anglicky v tmavých katakombách, či dobové stanovište zo 16. storočia s použitím dobovej lekárničky. Toto všetko bolo realisticky nasimulované pre dve kategórie mladších a dospelých súťažiacich, ktoré hodnotili skúsení inštruktori a školitelia prvej pomoci či lekári a záchranári z praxe z celého Slovenska. V kategórií mladších 1. miesto obsadil tím z Bratislavy a v kategórií starších tím z Martina.