Forum Musica Festival 2018

Termín festivalu: 16.8. a 23.8. 2018

Miesto konania: Evanjelický kostol, Katedrála Najsvätejšej Trojice

  1. ročník Festivalu Forum Musica organizovalo Hudobné divadlo Eden v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom a Konzervatóriom v Žiline. Program festivalu bol zameraný na klasickú hudbu , čo spôsobilo dobré ohlasy aj v podobe vysokej účasti na oboch festivalových koncertoch.

Prvý festivalový koncert, 16.8. o 19:00 v Evanjelickom kostole, priniesol fascinujúcu premiéru diela mladej martinskej skladateľky Kamily Šimonovej s názvom “Cesta na druhý breh” pre violončelo a klavír. Violončelo sa rozoznelo v tomto diele pod rukami talentovaného žilinčana Romana Patkoló, ktorý už dlhé roky umelecky pôsobí vo švajčiarskom Bazileji v renomovaných hudobných inštitúciách a telesách.  Koncert bol ozvláštnený aj vzácou prítomnosťou ženského speváckeho zboru Cambiar La Música z Pohronskej Polhory, ktorý víťazí v mnohých medzinárodných súťažiach a festivaloch doma i v zahraničí.

Druhý festivalový koncert, 23.8. o 20:00,  s názvom “Spev znie z chrámu” sa niesol v znamení operného spevu a chrámovej hudby. Predstavila sa na ňom mladá operná speváčka Ľubica Strapáčová s klaviristkou Monikou Máťuš. Táto dvojica spoločne uviedla žiarivé klasiky operného vokálneho repertoáru, ale aj sakrálne hudobné vsuvky, ktoré v Katedrále Najsvätejšej Trojice umocnili atmosféru a duchovný zážitok. Počas tohto koncertu, zaznieva za svetla sviečok aj organ, v podaní titulárnej organistky Agáty Berki. Všetky tri interprétky odviedli kvalitný umelecký výkon, na čo priaznivo reagovalo aj publikum dlhotrvajúcim potreskom.

  1. ročník Forum Musica Festivalu sa vďaka grantovej dotácií Mesta Žilina podarilo úspešne uskutočniť a osloviť široké publikum, ktorého odozvy svedčia o tom, že letný festival klasickej hudby v Žiline nachádza miesto nie len v letnom kultúrnom programe mesa, ale aj v mysliach ľudí.

Fotogaléria:

Viac info: https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/forum-musica-festival-2018/8152/

https://myzilina.sme.sk/c/20891826/pozyvaju-na-hudobne-vystupenia.html

http://www.kamdomesta.sk/zilina/forum-musica-festival-2018

http://rebeca.sk/?s=Forum+Musica

Vypracovala Anna Kureková, riaditeľka Festivalu Forum Musica.