Medzinárodný deň nepočujúcich v Žiline

Projekt bol zameraný na určitú špecifickú komunitu ľudí a to pre všetky osoby sluchového postihnutia, ako aj širokú verejnosť. Celá príprava kultúrneho podujatia trvala približne 8 mesiacov. Keďže išlo o množstvo kombinovaných podujatí, bolo potrebné zabezpečiť aj organizačný tím do dobrovoľnej práce. V rámci Medzinárodného dňa nepočujúcich v Žiline 2018, ktorý usporadúvame od roku 1958 sa konali tieto podujatia: kultúrny program na Mariánskom námestí, seminár o sociálnych službách, workshop o špecifických posunkoch Slovenského posunkového jazyka, Kino bez bariér pod záštitou europoslankyne Janky Žitňanskej,  prednáška o kompenzačných pomôckach pre sluchovo postihnutých, slávnostne otvorenie Medzinárodného dňa nepočujúcich, sociálno – rehabilitačný deň Rajecké Teplice, športové disciplíny v 6 druhov športu pod vedením Športového klubu nepočujúcich. Cieľom projektu bolo úspešne prezentovať kultúru nepočujúcich, aktívne napomôcť pri zorganizovaní veľmi náročnej akcie a zároveň aj zviditeľniť región mesta Žilina a oživiť jeho atraktivitu prostredníctvom ponúkaných, resp. zabezpečených možností na trávenie voľného času. Celkovo sa zúčastnilo na kultúrnom podujatí približne 1 000 ľudí a na iných aktivitách pre sluchovo postihnutých 700 ľudí.

Hodnotenie stavu riešenia projektu:

Projekt dosiahol cielený úspech v rámci kultúrneho podujatia pod názvom Medzinárodný deň nepočujúcich 2018, kde boli zapojené aj štátne inštitúcie mesto Žilina a Žilinský samosprávny kraj, podnikateľské subjekty, tlmočníci posunkového jazyka a dobrovoľníci. Veľkým prínosom bola maximálna spokojnosť všetkých zúčastnených, čo nasvedčujú aj dobré ohlasy prostredníctvom elektronickej komunikácie.

 Poskytovatelia sponzorského daru:

Generálny partner: Global Yvestate s.r.o.

Finančný: Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj, nadácia Pontis, príjem z 2 % FO a PO , Asociácia nepočujúcich Slovenska Trenčín, Martin Kapitulík,

Materiálny: Lambert s.r.o, Widex-Slovtón s.r.o., Vlerik s.r.o., SAD a. s., Žilinská parkovacia spoločnosť, Ivana Pjataková, Eva Ondrášková, Ľubomíra Žovincová, Andrea Jurošková, František Urban, Patrik Groma, Branislav Delinčák, Ľubomír Bechný,

Zhrnutie celej akcie : počet účastníkov 1 700 ľudí (sluchovo postihnutí, rodičia sluchovo postihnutých, priatelia a široká verejnosť.)

V Žiline, dňa 03.10.2018, Mgr. Jana Filipová