8. ročník športového dňa sluchovo postihnutých v Žiline

Projekt bol zameraný na určitú špecifickú komunitu ľudí a to sluchovo postihnutých, ktorí sa nachádzajú v Žilinskom kraji (domáci hosťujúci) a sluchovo postihnutých zo celého Slovenska (návštevníci). Celý deň prebiehal v športovom duchu v paralelne prebiehajúcich siedmych disciplínach a to: stolný tenis, futsal, volejbal, poker, Joker, bowlingu v Element Café (OC Mirage), šípkarský terč v podnikateľskom dome na ulici Kálov, v priestoroch KC ANEPS ZA. Cieľom projektu bolo podporiť nepočujúcich športovcov a umožniť im priestor na zmeranie si síl medzi sebou bez komunikačnej bariéry, zúčastnili sa aj športovci z Českej republiky, Maďarska a Poľska. Pri každoročnom organizovaní športových podujatí sme priamým účastníkom, kde môžeme zhodnotiť, že športovci majú čoraz väčší záujem o jednotlivé disciplíny ako skupinové. Celkovo sa na športovom podujatí zúčastnilo 283 sluchovo postihnutých, z toho 189 športovcov a 94 divákov.

Hodnotenie stavu riešenia projektu:

Projekt dosiahol cielený úspech v rámci priebehu športového dňa, kde boli zabezpečení dobrovoľníci ovládajúci aj posunkovú reč aj hovorenú reč, kde nepočujúci športovci nepociťovali komunikačnú bariéru. Športové úspechy našich žilinských nepočujúcich tiež pokladáme za významné, kde sme obsadili 3. miesto volejbal, 1 ženy a 1 muži miesto v stolnom tenise, a  2 muži. a 3 miesto ženy v bowlingu, 1. miesto Poker muži.. Celkový prínos hodnotíme ako vynikajúci, po športových disciplínach bolo vyhodnotenie na slávnostnom gala večeri v Dome odborov, kde mali možnosť sluchovo postihnutí stretnúť aj ľudí zo zahraničia a vymeniť si tak vzájomné životné udalosti, ktoré pre nich predstavujú skúsenosť.

Poskytovatelia sponzorského daru:

 Finančný: Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj

Materiálny: priestory v KC ANEPS ŽA, Beautyline – tlač diplomov, Lambert – materiálny dar, športové dresy – MŠK – Žilina

Zhrnutie celej akcie : počet účastníkov 283 ľudí (sluchovo postihnutí, rodičia sluchovo postihnutých, priatelia a široká verejnosť.)

V Žiline, dňa 01.10.2018, František Podhorský