Keramická dielnička 2017

OZ ŠK JUVENTA organizuje množstvo kurzov a podujatí pre deti aj dospelých v rámci pravidelnej aj nepravidelnej krúžkovej činnosti. Jednou z aktivít, o ktorú bol veľký záujem, ale pre nedostatok financií sme ju nevedeli zabezpečiť,  je klasické umenie našich predkov – hrnčiarstvo a keramika. Zámerom projektu bolo zakúpenie základného vybavenia keramickej dielne – pece a hrnčiarskeho kruhu. Realizáciou projektu sme tak deťom aj dospelým ponúkli inšpiratívnu formu trávenia voľného času s dôrazom na rozvoj kreativity, estetiky, ako aj výchovno-vzdelávací rozvoj vedomostí o našej tradičnej kultúre. Počas posledného júlového týždňa prebehol denný letný tábor pre deti so zameraním na keramiku, ktorý mal u detí aj ich rodičov obrovský úspech.

Táto jednorazová investícia nám umožní aj naďalej organizovať celoročne podujatia ako pravidelné tvorivé dielne, letné tábory pre deti i workshopy s dôrazom na sezónne sviatky aj pre dospelých, za čo veľmi ďakujeme Mestu Žilina.