Bavme sa športom

Projekt Bavme sa športom bol zameraný na 4 športové podujatia, pohybové aktivity a rekreačné športovanie komunity Žilinčanov – rodičov a detí rôznych vekových skupín v rôznych tradičných a netradičných športoch a disciplínach počas štyroch víkendov v mesiacoch máj a jún 2017.

  1. aktivitou projektu bola Cyklotúra rodičov a detí po novovybudovanom cyklistickom chodníku z Trstenej až na poľskú stranu do mesta Nový Targ, podľa veku a schopností detí a ich rodičov so zakončením v termálnom parku Chocholowskie Termy. Do Trstenej sme mali prenajatý cyklobus s cyklistickým prívesom, ktorý odvezol deti a rodičov do Trstennej na začiatok cyklotrasy. Zdatnejší cyklisti sa odviezli na bicykloch až do Nového Targu – 42 km a tí mladší do Chocholowa – 15 km.

Po absolvovaní cyklotúry sa všetci stretli v termálnom parku, kde zrelaxovali v krásnych termálnych bazénoch. Po relaxe nás autobus odviezol do Žiliny.

  1. aktivitou bol už tradičný ročník Žilinského viacboja všestrannosti, ktorý obnovuje bohatú tradíciu vo viacboji všestrannosti v meste Žilina – kedysi Odznak zdatnosti. Viacboj všestrannosti mal charakter celodennej súťaže v letnom období pre obyvateľov Žiliny a okolia – kategórie žiakov materských, základných a stredných škôl, dospelých a seniorov – rodičia a starí rodičia detí v Žiline. Celá súťaž rodičov s deťmi bola realizovaná v športových priestoroch Gymnázia na Varšavskej ceste 1. Jej cieľom bolo poskytnúť príležitosť miestnej komunite na spoločný šport a získanie ďalších členov na pravidelné pohybové aktivity počas nasledujúceho šk. roka. Viacboj všestrannosti zahŕňal tieto disciplíny: beh na 60 metrov, skok do diaľky, hod granátom alebo kriketovou loptičkou, beh na 600-1500 metrov a beh cez prekážkovú dráhu. Športové súťaže viacboja všestrannosti prebiehali prevažne vo vonkajších športových priestoroch, okrem behu cez prekážkovú dráhu. Sprievodnou akciou bolo varenie gulášu.
  2. aktivitou bol celodenný turnaj družstiev rodičov a detí v netradičnej športovej hre Ringo, ktorá sa uskutočnila v dvoch telocvičniach na Gymnáziu Varšavská cesta na volejbalových ihriskách.
  3. aktivitou bol celodenný turnaj družstiev vo Florbale a v  Turnaj vo florbale sa uskutočnil vo vonkajších priestoroch na hokejbalovom ihrisku, ktoré bolo rozdelené na 3 hracie plochy. Turnaj v bedmintone prebiehal v telocvičniach gymnázia na 8. ihriskách.

Odborné zabezpečenie – odbornú úroveň pri súťažiach garantovali dvanásti tréneri s vysokoškolským vzdelaním telovýchovného zamerania – aktívni športovci, pedagógovia, absolventi odborných školení a dobrovoľníci z radu rodičov.